Σχέδια Βελτίωσης: Κονδύλια 230 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των γεωκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Σχέδια Βελτίωσης: Κονδύλια 230 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των γεωκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Τη δυνατότητα σε επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους να προχωρήσουν σε αναβάθμιση και αναδιοργάνωση των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων ώστε να δημιουργήσουν σύγχρονες ανταγωνιστικές παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα, έρχεται να δώσει το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο προϋπολογισμός θα φτάσει έως και τα 230 εκατ. ευρώ. Οι αρχικοί πόροι του Μέτρου είναι 180 εκατ. ευρώ και «με νομικές δεσμεύσεις εκτιμάται ότι μπορούν να ανέλθουν έως τα 230 εκατ. ευρώ».

Η προκήρυξη προβλέπεται να γίνει τον ερχόμενο Δεκέμβριο, με την υποβολή των αιτήσεων να αναμένεται να εκκινήσει στο τέλος του έτους, αποκλειστικά ηλεκτρονική μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικό κόστος επενδύσεων) εξετάζεται να φθάσει έως και στα 500.000 ευρώ ενώ θα υπάρξει εξορθολογισμός των πολύ μεγάλων εντάσεων ενίσχυσης.

   H γεωργική εκμετάλλευση που μπορεί να ενταχθεί στο μέτρο θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα και να έχει μέγεθος σε τυπική απόδοση (σύμφωνα με το ΟΣΔΕ του έτους αναφοράς) μεγαλύτερο ή ίσο των:

   - 12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

   - 10.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

   - 8.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

   - 8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

   Σχετικά με τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιτρέπεται η απόδειξη της νόμιμης λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδίου.

   Δεν είναι επιλέξιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, έλαβαν ενίσχυση στο πλαίσιο του Μέτρου 4, που αφορά «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» και του υπομέτρου 4.1: "Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις"».

   Ποιοι είναι επιλέξιμοι, τι ενισχύεται και τι όχι

   Επιλέξιμα για ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ, σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα, προϋπόθεση είναι να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 - Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματός του, να έχουν υποβάλλει παραδεκτή δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2022. και να είναι ενημερωμένα ασφαλιστικά και φορολογικά.

   Οι κυριότερες επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:

   - Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.

   - Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

   - Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

   - Επενδύσεις σε ΑΠΕ.

   - Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.

   - Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.).

   Δεν θα επιδοτούνται μεταξύ άλλων η αγορά του μεταχειρισμένου εξοπλισμού, ο ΦΠΑ, οι δαπάνες για την αγορά ζώων, για την αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά και οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

   Στα βαθμολογικά κριτήρια περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης, το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης, η δυναμική του δικαιούχου και της εκμετάλλευσης, οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών, το είδος της επενδυτικής δαπάνης με έμφαση στην ψηφιακή γεωργία και τις ΑΠΕ, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας και η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις