ΕΘΕΑΣ: Επιστολή στο ΥΠΑΑΤ για τους νέους γεωργούς

Επιστολή με την οποία επισημαίνει μια σειρά από θέματα που αφορούν τους νέους γεωργούς απέστειλε η ΕΘΕΑΣ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μεταξύ άλλων όπως επισημαίνει «σημαντικός αριθμός νέων γεωργών καλείται να επιστρέψει έντοκα την κατά αποκοπή ενίσχυση που έχει λάβει, παρότι εγκαταστάθηκε στη γεωργία και εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα αποδεδειγμένα».

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Ένα σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί εν μέσω οικονομικής και ενεργειακής κρίσης με τους ενταγμένους νέους γεωργούς. Όπως σας ενημερώσαμε και προφορικά κατά τη συνάντησή μας στις 14.12.2022, σημαντικός αριθμός νέων γεωργών καλείται να επιστρέψει έντοκα την κατά αποκοπή ενίσχυση που έχει λάβει, παρότι εγκαταστάθηκε στη γεωργία και εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα αποδεδειγμένα. Τα προβλήματα χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες όπως μας ενημέρωσαν η οργάνωση των νέων γεωργών, αλλά και οι ίδιοι οι νέοι γεωργοί μέλη των Συνεταιρισμών της ΕΘΕΑΣ.

Συγκεκριμένα:

I. Νέοι γεωργοί λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης εργατικών χεριών ή ακόμη και δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν εκτελούν πλήρως το καλλιεργητικό τους πρόγραμμα και δεν πετυχαίνουν στο 100% τις προβλέψεις εισοδήματος και οικονομικής απόδοσης που είχαν περιληφθεί 5 χρόνια πριν στην ένταξή τους. Σε αυτή την περίπτωση ζητείται από τις υπηρεσίες η πλήρης επιστροφή όλων των ενισχύσεων που έχει λάβει ενώ το υπολειπόμενο ποσό επίτευξης του οικονομικού στόχου μπορεί να είναι δεκάδες φορές μικρότερο από τις ενισχύσεις που έχει λάβει. Η αρχή της αναλογικότητας των κυρώσεων δεν εφαρμόζεται γιατί δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο πλαίσιο. Οι προσπάθειες που κάνουν οι νέοι αγρότες για αλλαγή στη συμπλήρωση των καλλιεργειών δεν αποδίδουν γιατί προσκρούουν σε γραφειοκρατικές τυπικότητες.

II. Νέοι Γεωργοί δεν λαμβάνουν από τις υπηρεσίες εντός της χρονικής περιόδου εφαρμογής του σχεδίου ανάπτυξης τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις των εγκαταστάσεων, με χαρακτηριστικότερη αυτή των στάβλων, όπου παρά τις επανειλημμένες τροποποιήσεις της νομοθεσίας μεγάλος αριθμός νέων κτηνοτρόφων λαμβάνει πολύ καθυστερημένα τις αδειοδοτήσεις με αποτέλεσμα και εδώ να αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα όλα τα ποσά ενίσχυσης. Ανάλογες περιπτώσεις όπου παραβιάζεται η βασική αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την διοίκηση εμφανίζονται και στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των νέων γεωργών. Ενδεικτικό είναι το θέμα που έχει θέσει η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών με ανακοίνωσή της. Επειδή και σε αυτές τις περιπτώσεις οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα επαχθείς.

Επειδή η ανάγκη ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας είναι αδήριτη, αλλά και η στήριξη όσων νέων ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της ΕΘΕΑΣ, σας παρακαλούμε για την ανάληψη άμεσης πρωτοβουλίας εκ μέρους σας, ώστε να προσαρμοσθεί, κατάλληλα το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και να περιληφθούν οι αρχές της αναλογικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή νέων ανθρώπων που σχεδίασαν και υλοποίησαν σχέδια ανάπτυξης και παραμένουν στην παραγωγική διαδικασία.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από κοινού με τους νέους αγρότες για κατάθεση προτάσεων και για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Παύλος Σατολιάς Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΘΕΑΣ».

*ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Κωδικό εκτροφής σε υποψήφιους νέους κτηνοτρόφους

Σύμφωνα με τον Ν. 4056/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4711/2021 ο κωδικός αριθμός εκμετάλλευσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης χορηγείται με την προσκόμιση έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι πολύ χρονοβόρα και ταυτόχρονα δαπανηρή όχι μόνο ως προς το σκέλος υλοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και ως προς το σκέλος το αδειοδοτικό (περιβαλλοντική αδειοδότηση, αρχιτεκτονικά σχέδια, εγκρίσεις / άδειες Υπηρεσιών, στατική μελέτη, κλπ. καθώς και έκδοση οικοδομικής άδειας) που αναλόγως της δυναμικότητας της μονάδας η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών για την έναρξη ανέγερσης της μονάδας κυμαίνεται από 6 έως 15 μήνες, δεδομένου ότι μόνο η περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων Α1 ή Α2 περιβαλλοντικής κατηγορίας διαρκεί περίπου 9 μήνες.

Προτείνουμε, η χορήγηση κωδικού εκτροφής σε νέους κτηνοτρόφους, για τις ανάγκες ένταξης σε Πρόγραμμα των Νέων αγροτών αλλά και στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την δήλωση της εκμετάλλευσή τους στην Ενιαία Ενίσχυση, να χορηγείται με την προσκόμιση της έγκρισης ίδρυσης χωρίς την απαίτηση ολοκλήρωσης της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και επιπλέον η έγκριση ίδρυσης να χορηγείται με τα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται από τον Ν.4056/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4711/2021 πλην όμως της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ, Απόφαση έκδοσης πρόσθετων όρων για διασφάλιση ακεραιότητας περιοχών Natura 2000) καθώς είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις