Αγροτικές επιδοτήσεις: Πώς μια Ανεξάρτητη Αρχή θα έλυνε το πρόβλημα

Κάθε χρόνο η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων γίνεται σίριαλ ή καλύτερα φθηνή σαπουνόπερα πασπαλισμένη με ανακοινώσεις συνεχών παρατάσεων, αναβολών και απολογιών προς τους αγρότες. Πεδίο δόξης λαμπρό για ανταλλαγή πολιτικών πυρών.

Λύσεις υπάρχουν, φυσικά. Λύσεις βιώσιμες που θα βοηθούσαν τους αγρότες να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που ορθώνονται μπροστά τους. Όμως οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες αρνούνται το αυτονόητο: τη δημιουργία ενός συστήματος μέσω του οποίου ο παραγωγός θα μπορεί να ξέρει τι πληρώνεται, ποτέ πληρώνεται και πόσα πληρώνεται. Ένα σύστημα αυτοματοποιημένο που θα επιτρέπει σε κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο να κάνει τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς με διαφάνεια και απλές κινήσεις αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία .

Για να γίνουν όλα αυτά ένα προαπαιτούμενο υπάρχει: η δημιουργία μιας ανεξάρτητης  εποπτικής αρχής -χωρίς την εμπλοκή των υπουργείων- η οποία δε θα λειτουργεί ως όργανο πίεσης ή "εξυπηρετήσεων" προς τον αγρότη.

Τί μορφή θα είχε αυτός ο οργανισμός; Δεν πρόκειται για σπαζοκεφαλιά αλλά για κάτι αντίστοιχο με αυτό που λειτουργεί ήδη με επιτυχία στη χώρα μας και που εν τέλει μπορεί να επεκταθεί και στον αγροτικό τομέα. Μιας ΑΑΔΕ, που θα αντικαταστήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ .

Ο λόγος απλός. Το μεγάλο λάθος του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου είναι ότι για να πραγματοποιήσεις μια δήλωση καλλιέργειας πρέπει να δώσεις τους κωδικούς taxis σε εταιρείες ιδιωτικών συμφερόντων προκειμένου να τις διαχειρίζονται. Εταιρίες που κάνεις δεν ξέρει πως θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία στο μέλλον. Ευνόητο, λοιπόν, οι περισσότεροι αγρότες-κτηνοτρόφοι να σπεύδουν να αλλάζουν κάθε φορά τους κωδικούς τους στο TAXISnet.

Ίσως να αξίζει να θυμηθούμε ποιος είναι ο σκοπός του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να τη θυμηθεί και το ΥΠΑΑΤ και η ηγεσία του ίδιου του Οργανισμού. Κύριες και κύριοι είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.) δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1290/2005 και 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως αυτοί ισχύουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Είναι, επίσης, η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως.

Σκοπός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Ν.Π.Ι.Δ. και σύμφωνα με τα άρθρα 13-29 του Νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) (Ιδρυτικού Νόμου).

Για να είμαστε πιο ξεκάθαροι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται τα χρήματα που φέρνουν οι αγρότες από τις καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και δεν τα φέρνει κανένας υπουργός και καμία κυβέρνηση. Πιο απλά; Χωρίς τους αγρότες δεν θα υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πως τις διαχειρίζεται; Κατά το δοκούν, δηλαδή δίνουν επιδοτήσεις στις καλλιέργειες όπως αυτοί κρίνουν ενώ επιλέγουν ακόμα και να τερματίσουν καλλιέργειες  βλέπε καπνός – ζαχαρότευτλα και άλλες χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι απλό αν και δυστυχώς ρητορικό: Εάν υπήρχε μια Ανεξάρτητη Αρχή θα συνέβαιναν όλα αυτά;

Ποια είναι η αποστολή, όμως της ΑΑΔΕ στην χώρα μας;

Μεταξύ άλλων στη κείμενη νομοθεσία ορίζεται πως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ασχολείται με τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

Ποιες είναι αυτές οι αρμοδιότητες:

Μερικές από αυτές:

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας της είσπραξης των δημοσίων εσόδων.
Η λήψη και η εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων.

Η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.
Η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πόρων της.
 
Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός των δράσεων όλων των υπηρεσιών της και η κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης.
Η κατάρτιση των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων αρμοδιότητάς της και τον προγραμματισμό ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας αρμοδιότητάς της. Επίσης, η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται από άλλους φορείς.
Ο εντοπισμός φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, φορολογικής απάτης, παρεμπορίου και παραοικονομίας και ο καταλογισμός της διαφυγουσης φορολογητέας ύλης.
Ο εντοπισμός φαινομένων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και μη τήρησης της νομιμότητας, που τυχόν παρατηρούνται στη λειτουργία και στη δράση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της.
 
Ο συντονισμός και η συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές στα πλαίσια της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
Η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των δαπανών της.
Η κατάρτιση και εκτέλεση προγράμματος προμηθειών για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, εξαιρουμένης της προμήθειας κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής και του συστημικού λογισμικού πληροφορικής, που απαιτείται για τη χρήση του, η οποία εκτελείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες, που περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης.
Η κατάρτιση συμβάσεων για τα έργα της Αρχής.
Η εποπτεία των φορέων, που λειτουργούν στην Αρχή και τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιοποίηση των ειδικών λογαριασμών τους.

Η ανάπτυξη αποτελεσματική άσκηση των εφαρμογών που υποστηρίζουν τις κύριες αρμοδιότητες των Φορολογουμένων.
Η παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας.
Ο καθορισμός της τεχνολογικής στρατηγικής της, ως προς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το συμπέρασμα είναι ότι μια Ανεξάρτητη Αρχή κάνει πολύ πιο σοβαρά την δουλεία της καθώς φέρει μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό βεβαία είναι μια άποψη αλλά ελπίζω κάποιοι να την δουν με διαφορετική μάτια για να μην δημιουργούνται προβλήματα, όπως αυτά που ζήσαμε ΚΑΙ φέτος.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις