8η Εθνική Ανακοίνωση της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τον ΟΗΕ

Δημοσιεύθηκε στις 14 Δεκ. 2022 η 8ηΕθνική Ανακοίνωση(NC) της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τον ΟΗΕ (UNFCCC)[1]για τις δραστηριότητες της σχετικά με τους στόχους, τις πολιτικές και τα μέτρα μείωσης των εκπομπών και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Η Ελλάδα, ως μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ), μετέχει ενεργά στις δραστηριότητεςτης Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας (PERMIS) του Οργανισμού για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,που σχετίζονται με  τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στην έκθεση[2] αναφέρονται οι διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας  των χωρών του ΟΣΕΠ με τις οποίες ανέθεσαν στο Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το συντονισμό του Δικτύου για την Πράσινη Ενέργεια (BSEC–GreenEnergyNetwork) καθώς και ένα πλήθος των πρωτοβουλιών που το ΚΕΠΑ έχει αναλάβει για την υλοποίηση αποφάσεων του Οργανισμού, που σχετίζονται με  μεταφορά και δημιουργία τεχνογνωσίας, ιδίως μεταξύ χωρών με αναπτυσσόμενες οικονομίες, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση πράσινων επενδύσεων, την  ενεργειακή ένδεια, την προώθηση των αναδασώσεων, κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ ) είναι το μοναδικό ΑΕΙ της χώρας που μετέχει δια του ΚΕΠΑ στις προσπάθειες του ΟΣΕΠ για μεταφορά τεχνογνωσίας, προώθηση πράσινων επενδύσεων και αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε βιώσιμη διάσταση.

Στην έκθεση δεν έχουν περιληφθεί οι δραστηριότητες του ΚΕΠΑ με την ιδιότητα του ως διεθνούς κόμβου του UnitedNationsAcademicImpactγια τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (UNAIHubSDG7),όπως αυτές που σχετίζονται με την διασυνοριακή πρωτοβουλία Ελλάδος- Αλβανίας για τον ποταμό Αώο, την έκδοση πιστοποιητικών απορρόφησης CO2 από δένδρα, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την βιώσιμη αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας κ.α.

 

[1]8thNationalCommunicationand 5thBiennialReportundertheUnitedNationsFrameworkConventiononClimateChange

[2] 7.4.2.1 Regional Cooperation on environmental protection within the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) Organization (technology transfer activity and capacity building) pag.326-338.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις