# ΚΕΠΑ

Συμμετοχή του Δ/ντη του ΚΕΠΑ στην συνεδρίαση της "Ομάδος Εργασίας για την Ενέργεια" της ΟΣΕΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συμμετοχή του Δ/ντη του ΚΕΠΑ στην συνεδρίαση της "Ομάδος Εργασίας για την Ενέργεια" της ΟΣΕΠ

Το 15ο Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο για την «Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή» και τέλος για την ειδική συνεδρία αφιερωμένη στην παρουσίαση καινοτόμων προτάσεων και διαβουλεύσεων για την συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στις προσκλήσεις των προγραμμάτων της Ε.Ε.
ΚΕΠΑ: 9ο Ετήσιο FORUM για την προώθηση των Πράσινων Επενδύσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΕΠΑ: 9ο Ετήσιο FORUM για την προώθηση των Πράσινων Επενδύσεων

Αυτά τα προγράμματα μπορούν να αναπτυχθούν με την δημιουργία ενός κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου από την Παρευξείνια Τράπεζα που θα αποσκοπεί στην έκδοση και διαχείριση εγγυημένων τραπεζικών δανείων στη βάση ενός «Δομημένου Πολιτικού Διαλόγου».
ΚΕΠΑ : Απολογισμός δενδροφυτεύσεων Πρωτοβουλίας "75UN - 75 Trees UNAI SDG7"
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΠΑ : Απολογισμός δενδροφυτεύσεων Πρωτοβουλίας "75UN - 75 Trees UNAI SDG7"

Το κόστος αγοράς και μεταφοράς δένδρων και αρδευτικού υλικού καλύφθηκε από το «Πράσινο Ταμείο», οι διαδικασίες πληρωμής διεκπεραιώθηκαν μέσω του ΕΛΚΕ – ΕΚΠΑ. Οκτακόσιες πενήντα ελιές φυτεύτηκαν από χορηγία της HellenicPlants.
Φύτευση ελαιοδένδρων στον Δήμο του Πύργου Ηλείας στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φύτευση ελαιοδένδρων στον Δήμο του Πύργου Ηλείας στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ

Τέλος υπενθυμίζεται η δυνατότητα δωρεάν παροχής προς Δήμους τουλάχιστον 100 δένδρων, μέχρις της εξαντλήσεως της υφιστάμενης χρηματοδότησης από το «Πράσινο Ταμείο»