Η επιχειρηματικότητα κυκλικής οικονομίας ως μοχλός ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών

Το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη και η Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία υποστηρίζει πρωτοβουλίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Ποιες γνώσεις όμως χρειάζονται οι νέοι που μπορούν να τους δώσουν ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της επιχειρηματικότητας της κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές και σε ποιους ειδικότερους τομείς;

Απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα δίνει έρευνα που πραγματοποιεί ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Δημήτρης Ράπτης, σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες από το Διεθνές Πανεπιστήμιο αλλά και Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις από την Ρουμανία, την Ιταλία και την Ισπανία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου MULTITRACES με χρηματοδότηση από το ERASMUSplusKA2.

Η έρευνα που βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης από πλευράς Ελλάδος συμπεριέλαβε παραγωγικές μονάδες του αγροτικού τομέα από την Θεσσαλία, την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και από την Κεντρική Μακεδονία. Το 87% των παραγωγικών μονάδων που συμμετείχαν στην έρευνα συμφώνησε ότι απαιτείται εξειδικευμένη γνώση των νέων για να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης μέσω επιχειρηματικότητας κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές.

Τα σημαντικότερα πεδία γνώσεων που σημειώθηκαν από τις παραγωγικές μονάδες της έρευνας αφορούν στη διαχείριση ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την μηχανική παραγωγής, τον σχεδιασμό των προϊόντων και την οικονομίας της παραγωγής. Ειδικότερα, οι παραγωγικές μονάδες της έρευνας σημείωσαν ότι σημαντική εξειδίκευση γνώσης για την επιχειρηματικότητα κυκλικής οικονομίας απαιτείται σχετικά με τις περιφερειακές αλυσίδες προμήθειας, αξιοποίηση και διαχείριση υπο-προϊόντων που προέρχονται από πρωτογενείς διαδικασίες επεξεργασίας, διαχείριση αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο, την εκτίμηση της ικανότητας των φυσικών πόρων όπως γεωργική γη, δάση και νερά, τις τεχνολογίες αειφόρου εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και νομικές γνώσεις περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείρισης αποβλήτων και κόστους συμμόρφωσης με πρότυπα και κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής του έργου MULTITRACES, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του έργου

http://multitraces.ub.ro/

και στο Facebook

https://www.facebook.com/multitraces2019/

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις