ΣΕΒ: Ολοκληρώθηκε η ημερίδα για την Αγροδιατροφή και Επιχειρήσεις

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα, με θέμα «Αγροδιατροφή και Επιχειρήσεις: Ευκαιρίες συνεργασίας με την ερευνητική κοινότητα», που συνδιοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΑΠΘ και το Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής ΑΠΘ (ΚΕΑΓΡΟ ΑΠΘ), την  Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 στις εγκαταστάσεις του ΣΒΕ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές η ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία είναι πρωταρχικής σημασίας και συνεπώς η διασύνδεση της παραγωγής με την πανεπιστημιακή κοινότητα είναι καθοριστική. Κοινή πεποίθηση είναι ότι οι ευκαιρίες που δημιουργούνται μεταξύ των επιστημονικών / ερευνητικών κοινοτήτων του Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής του ΑΠΘ- ΚΕΑΓΡΟ ΑΠΘ και των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΕ  μπορούν να αλληλεπιδράσουν δημιουργικά με την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων για τους πολίτες και την κοινωνία.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση επιχειρήσεων/εταιρειών αλλά και λοιπών εμπλεκόμενων στον αγροδιατροφικό τομέα ώστε να αναδειχθούν η προστιθέμενη αξία και τα οφέλη της διεπιστημονικής συνεργασίας και των ερευνητικών υποδομών για τον αγροδιατροφικό τομέα και την κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τρείς διαφορετικές θεματικές ενότητες:

* η έρευνα και καινοτομία στους τομείς των τροφίμων και της μεταποίησης,

* η έρευνα και καινοτομία στον τομέα της ζωϊκής παραγωγής, καθώς και,

* οι πρωτοβουλίες υποστήριξης καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα με καινοτόμα εργαλεία στις υπηρεσίες της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Η ομότιμη καθηγήτρια κ. Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη, πρόεδρος του ΚΕΑΓΡΟ παρουσίασε τη δομή, τις υποδομές και τους σκοπούς του Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής ως μονάδα καινοτομίας του ΑΠΘ και ανέδειξε τις δράσεις του αναπτύσσονται από το ΚΕΑΓΡΟ ΑΠΘ για υποστήριξη των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων μέσω καινοτόμων και περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια στην αγροδιατροφική αλυσίδα από το «αγρόκτημα στο πιάτο». Τέλος αναφέρθηκε στους επιστήμονες των 48 Εργαστηρίων από 11 Τμήματα του ΑΠΘ που συμμετέχουν στο ΚΕΑΓΡΟ ΑΠΘ, και εργάζονται με στόχο τη διείσδυση στον αγροδιατροφικό τομέα μιας μορφής κλιματικά έξυπνης γεωργίας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ανταγωνιστικότητας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις