Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η χρήση φυτοφαρμάκων δεν μειώνεται

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η χρήση και ο κίνδυνος χημικών φυτοφαρμάκων έχουν μειωθεί κατά 6% στην ΕΕ το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Ωστόσο, η PAN Europe, μια μη κυβερνητική οργάνωση που εργάζεται για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, καταγγέλλει αυτή την ανακοίνωση ως παραπλανητική.

Η PAN Europe υποστηρίζει ότι η μείωση του δείκτη κινδύνου 1, που χρησιμοποιείται από την ΕΕ για να παρακολουθεί τη χρήση φυτοφαρμάκων, προέρχεται από την απαγόρευση ορισμένων εξαιρετικά τοξικών φυτοφαρμάκων. 

Στην πράξη, η συνολική χρήση φυτοφαρμάκων δεν έχει μειωθεί. Στην πραγματικότητα, οι πωλήσεις φυτοφαρμάκων αυξήθηκαν κατά 2,7% το 2021.

Η PAN Europe επίσης επισημαίνει ότι ο αριθμός των παρεκκλίσεων που παρέχονται από τα κράτη μέλη για τη χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων έχει αυξηθεί. 

Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε τοξικά φυτοφάρμακα, παρά τις προσπάθειες της ΕΕ να τα απαγορεύσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να μειώσει τη χρήση φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030. Ωστόσο, η PAN Europe υποστηρίζει ότι η Επιτροπή δεν κάνει αρκετά για να επιτύχει αυτόν τον στόχο. 

Η οργάνωση ζητά από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των δεικτών φυτοφαρμάκων και να σταματήσει την παροχή παρεκκλίσεων για απαγορευμένα φυτοφάρμακα.

Μερικές από τις κύριες ανησυχίες της PAN Europe:

* Ο εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου 1 είναι ελαττωματικός, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων.

* Τα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την υποκατάσταση των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων με λιγότερο τοξικές εναλλακτικές λύσεις.

* Τα κράτη μέλη παρέχουν πάρα πολλές παρεκκλίσεις για τη χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων.

Ποια είναι τα μέτρα που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

* Να αναθεωρήσει τον εναρμονισμένο δείκτη κινδύνου 1 για να τον κάνει πιο αξιόπιστο.

* Να εφαρμόσει αυστηρότερες κυρώσεις για τις παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα φυτοφάρμακα.

* Να σταματήσει να παρέχει παρεκκλίσεις για τη χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων.

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες, η χρήση φυτοφαρμάκων θα συνεχίσει να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για την υγεία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

* Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων στην ΕΕ είναι μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η PAN Europe έχει δίκιο να αμφισβητεί την αξιοπιστία των δεδομένων. 

* Η χρήση φυτοφαρμάκων δεν μειώνεται πραγματικά, καθώς οι πωλήσεις φυτοφαρμάκων αυξάνονται. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την υποκατάσταση των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων με λιγότερο τοξικές εναλλακτικές λύσεις.

* Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες. 

* Η αναθεώρηση του εναρμονισμένου δείκτη κινδύνου 1 και η εφαρμογή αυστηρότερων κυρώσεων για τις παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα φυτοφάρμακα θα ήταν σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις