# ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Σχέδιο δράσης ύψους 260.000 ευρώ για «Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχέδιο δράσης ύψους 260.000 ευρώ για «Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων»

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, το ΕΓΤΑΑ υποστηρίζει διακρατικά και διατοπικά έργα συνεργασίας που εκτελούνται από Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στο πλαίσιο της υλοποίησης των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ).
Μέτρα μείωσης φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030 συζήτησαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της Ε.Ε.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μέτρα μείωσης φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030 συζήτησαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της Ε.Ε.

Το ζήτημα της μείωσης των φυτοφαρμάκων ήταν στην ατζέντα της πρώτης συνεδρίασης εργασίας των Υπουργών Περιβάλλοντος, στις 20 Ιανουαρίου, με θέμα: Η αγροοικολογική μετάβαση: Συνοχή και εναρμόνιση της ΕΕ σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.