Πολυχρονάκης: Οι επιπτώσεις πλημμυρών Θεσσαλίας

Συνεχίσθηκε  η εξαγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών σε 29.189 τ. μειωμένες κατά -13% έναντι του 2022.

Παρατηρείται σε συνέχεια προηγουμένων περιόδων μια απώλεια μεριδίου των ελληνικών επιτραπέζιων σταφυλιών τόσο από την προσαρμογή του ανταγωνισμού σε νέες ποικιλίες με ημερολογιακή κατανομή συγκομιδής τους στις απαιτήσεις των καταναλωτών που απήλαυσαν & απολαμβάνουν εξαιρετικές τιμές εν αντιθέσει με την αδράνεια της ελληνικής παραγωγής, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, και στην φετινή περίοδο και σε επιπτώσεις στην παραγωγή από τις καιρικές συνθήκες σε κάποιες περιοχές , της έλλειψης εργατών γης με απώλεια της ανταγωνιστικότητας τους.

Επιπτώσεις πλημμυρών Θεσσαλίας

Μεγάλο είναι το πλήγμα που δέχθηκε και ο κλάδος της φυτικής παραγωγής που προκάλεσε η θεομηνία Ντάνιελ στον κάμπο της Θεσσαλίας.

Την ανασκοπούμενη εβδομάδα βελτιώθηκε η ροή των εξαγωγών μήλων και από την Θεσσαλία. Ενδεικτικά από 1/9-6/10/23 εξήχθησαν συνολικά από την Χώρα 10.079 τόνοι έναντι 13.468 τόνοι πέρσι, εκ των οποίων από Θεσσαλία 4.083 τόνοι έναντι 4.143 τόνοι πέρσι.

Η κατάσταση όσον αφορά τη δυνατότητα εξαγωγής στην Αίγυπτο δεν άλλαξε. Ελπίζουμε πραγματικά αυτή η κατάσταση να αλλάξει και να επιστρέψει στο φυσιολογικό κατά τη διάρκεια αυτής της εμπορικής περιόδου».

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσπαθήσουμε να ποσοτικοποιήσουμε τη ζημιά τόσο στα φρούτα όσο και στα κηπευτικά. Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις από την όποια έλλειψη θα δημιουργήσει αφενός αυξητικές τάσεις στις ήδη  αυξημένες τιμές και στις εισαγωγές.

Χρειάζεται η στήριξη από την Πολιτεία για να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν οι αγρότες μας.

Οι τιμές της ντομάτας αυξήθηκαν στις παραγωγικές Ευρωπαϊκές Χώρες τον Ιούλιο, ακολούθησαν τον Αύγουστο και συνεχίσθηκαν και τον Σεπτέμβριο.  Οι μέσες τιμές για τις ντομάτες και τα αγγούρια την 39η εβδομάδα διαμορφώθηκαν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα & κάτω του μέσου όρου της πενταετίας. Οι μέγιστες τιμές για τις κίτρινες και πράσινες πιπεριές μειώθηκαν κι αυτές

Μετά την 9η Σεπτεμβρίου οι εισαγωγές ντομάτας στην Χώρα μας αυξήθηκαν αλματωδώς ενδεικτικά: από 1/9-6/10 οι εισαγωγές ανήλθαν σε 7.803 τόνους έναντι 2.897 τόνων το 2022, εκ των οποίων από Τουρκία 5.225 τόνοι έναντι 2.119 τόνοι πέρσι, με την επισήμανση ότι φέτος μέχρι 8/9 είχαν εισαχθεί στο σύνολο μόνο 1.018 τόνοι.     

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ : Κατάχρηση της κατ΄ εξαίρεση συγκομιδής

Φαινόμενα διακίνησης από «Έλληνες, Ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους» ατυποποίητων φρούτων και λαχανικών (κατευθείαν από τον αγρό) παρατηρούνται και την τρέχουσα περίοδο ακτινιδίων (χωρίς να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις για βαθμούς ωρίμανσης 6,2% Brix η μέσης περιεκτικότητας ξηράς ουσίας 15%, που προβλέπεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία) ή για «βιομηχανική χρήση», υπονομεύουν όλη την προσπάθεια της χώρας για διατήρηση της φήμης των προϊόντων της κινδυνεύοντας να διατεθούν ακατάλληλα προς νωπή κατανάλωση προϊόντα.

Ενώ συμβαίνουν αυτές οι παραβιάσεις, το ΥΠΑΑΤ επέτρεψε την κατ΄ εξαίρεση, (της προβλεπόμενης ημερομηνίας 15/10 με την ΚΥΑ 9475/136897/10.10.2018 σχετικά με «Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων»),  συγκομιδή ακτινιδίων στην Θεσσαλία (λόγω της κακοκαιρίας Daniel) με το αριθ 1710/299130/29.9.2023 έγγραφό του!!! με επίβλεψη της αρμόδιας ΔΑΟΚ, ενώ τα προϊόντα (ακτινίδια) των εν λόγω εκτάσεων θα παραμείνουν δεσμευμένα σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους υπό την ευθύνη της οικείας ΔΑΟΚ.

Κάποιοι «έμποροι» κάνοντας κατάχρηση της κατ’ εξαίρεση νόμιμης; αδειοδότησης συγκομιδής ακτινιδίων στην Θεσσαλία, επεξέτειναν αυθαιρέτως την εξαίρεση  συγκομίζοντας και από άλλες περιοχές και εξήγαγαν ακτινίδια Hayward -κατευθείαν από τον αγρό-,κάτι που  θα δημιουργήσει στρέβλωση στην αγορά , αλλοίωση της ταυτότητας της εγχώριας παραγωγής και δυσφήμηση της.

Ήδη την ανασκοπούμενη εβδομάδα εντοπίστηκαν νέα παράνομα φορτία προς εξαγωγή με ακτινίδια  ποικιλίας Hayward - που η ημερομηνία συγκομιδής της είναι καθορισμένη με την παραπάνω ΚΥΑ στις 15/10 Καταγγελίες και πληροφορίες αναφέρουν μεγάλο αριθμό φορτηγών αυτοκινήτων Ιταλικών κ.α γειτονικών Χωρών το Σαββατοκύριακο 7 & 8/10 να επιχειρούν μαζική συγκομιδή «κατευθείαν από τον αγρό».

Οι εξαγωγές ακτινιδίων από 1/9/2023 έως και 6/10/2023 ανέρχονται σε 4.153 τόνους έναντι 2.572 τ. το αντίστοιχο διάστημα 2022 με τις ποσότητες προς Ινδία να ανέρχονται σε 383 τ. έναντι 0 τ. ,προς Καναδά 205 τ. έναντι 67 τ., Ισπανία 704 τ. έναντι 507 τ. και Ιταλία 448 έναντι 411 τ. Εξ αυτών των στοιχείων προκύπτει ότι την ανασκοπούμενη εβδομάδα διακινήθηκαν 2.024 τόνοι εκτός αυτών που δεν αναγγέλθηκαν στο ΜΕΝΟ.

 

Χαιρετίζουμε την δραστηριοποίηση συνοριακών αρμοδίων δημόσιων ελεγκτικών υπηρεσιών, με συνέπεια φορτία ανώριμων ακτινιδίων και εκτός προβλεπομένων ημερομηνιών συγκομισθέντων , να έχουν εντοπισθεί ,απορριφθεί και δεσμευθεί (δεν πληρούσαν ούτε τον δείκτη σακχάρων ούτε της ξηράς ουσίας) , και αναμένεται η ανακοίνωση της επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων σε βάρος των παραβατών. 

 

Εφιστάται η προσοχή των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών στην εντατικοποίηση των ελέγχων, εν όψει της 15/10/2022 ημερομηνίας νόμιμης συγκομιδής της κύριας ποικιλίας ΧΕΫΓΟΥΟΡΝΤ, στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας τόσο για τον έλεγχο  εισαγωγής περιεκτών (bins κ.α) προς αποφυγή μόλυνσης των καλλιεργειών μας (βακτήριο και τον θάνατο των φυτών ακτινιδιάς που μαστίζει την Ιταλία) όσο και για τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των διακινουμένων-εξαγομένων προϊόντων μας προς αποφυγή δυσφήμησης των προϊόντων μας και κυρίως από την μη τυποποίηση-συσκευασία σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς τυποποίησης που παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Σημειώνεται ότι η εκτιμώμενη παραγωγή για το 2023 στην Ε.Ε. όπως ανακοινώθηκε στο 42ο συνέδριο ΙΚΟ (Διεθνής Οργανισμός Ακτινιδίων) που πραγματοποιήθηκε στην Χιλή 12-14/9/2023 είναι περίπου 755.000 τόνους, -4%  λιγότερους από το 2022 και για την Χώρα μας στους 311 χιλιάδες τόνους -3% σε σχέση με το 2022  με την παραγωγή της Ιταλίας μειωμένη κατά 15% σε σχέση με πέρσι στα πράσινα ακτινίδια.

Στόχος μας οφείλει να είναι η εκμετάλλευση  της μείωσης της παραγωγής της Ιταλίας  για διεύρυνση του πελατολογίου των προϊόντων μας με ταυτοποίηση της προέλευσης τους τυποποίηση και ποιότητα και όχι η  διακίνηση πρώτης ύλης (χωρίς μετασυλλεκτική προστιθέμενη αξία) στο ιταλικό εξαγωγικό εμπόριο για διατήρηση της παρουσίας του στα ράφια των λιανικών καταναλωτικών αγορών, Γ Πολυχρονάκης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις