Αύξηση τιμολογίων ρεύματος: Νέο βάρος για τις αγροτικές καλλιέργειες

Η αύξηση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 5% από τον Ιανουάριο του 2024 θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις αγροτικές καλλιέργειες. Οι αγρότες χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για διάφορες εργασίες, όπως η άρδευση, η αποθήκευση και η επεξεργασία των προϊόντων.

Η αύξηση των τιμολογίων θα ανεβάσει το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των κερδών των αγροτών ή σε μεγέθυνση  των τιμών των προϊόντων για τους καταναλωτές.

Τα φουσκωμένα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος θα επηρεάσουν ιδιαίτερα τις καλλιέργειες που απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως η θερμοκηπιακή καλλιέργεια και η καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων. Σε αυτές τις καλλιέργειες, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής.

Η αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας θα είναι ένα επιπλέον βάρος για τους αγρότες, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις, όπως το ανεβασμένο κόστος των εισροών, οι φυσικές καταστροφές και η κλιματική αλλαγή.

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους τα νέα τιμολόγια μπορουν να επηρεάσουν τις αγροτικές καλλιέργειες:

  • Αύξηση του κόστους παραγωγής: Η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ θα αυξήσει το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των κερδών των αγροτών ή σε αύξηση των τιμών των προϊόντων για τους καταναλωτές.
  • Μείωση της ανταγωνιστικότητας: Η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των εξαγωγών και σε αύξηση της εισαγωγής αγροτικών προϊόντων.
  • Αποχώρηση από την καλλιέργεια: Η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ θα μπορούσε να οδηγήσει ορισμένους αγρότες να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια. Αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική αγροτική παραγωγή και στην εθνική οικονομία.

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα για να μετριάσει τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμολογίων ρεύματος στις αγροτικές καλλιέργειες.

Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δοθούν επιδοτήσεις στους αγρότες για να καλύψουν το ήδη μεγάλο κόστος παραγωγής.

Τέλος, ένας άλλος τρόπος είναι να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις αγροτικές καλλιέργειες.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις