Η Ευρώπη ενισχύει τους κανόνες για την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι συννομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησαν να εργαστούν επί ενός νέου κανονισμού που θα επανεξετάσει και θα μεταρρυθμίσει τους κανόνες καταχώρισης και προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) για τους οίνους, τα οινοπνευματώδη ποτά και τα αγροδιατροφικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο εκτελεστικός βραχίονας της Ε.Ε., ξεκίνησε τη διαδικασία μετά από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε πέρυσι και έδειξε ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες και νομικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση των τροφίμων από ευρωπαίους παραγωγούς ως γεωγραφικών ενδείξεων είναι χρονοβόρες και στερούνται ευελιξίας και υψηλού επιπέδου προστασίας.

"Οι γεωγραφικές ενδείξεις αποτελούν μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Ε.Ε. στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής", δήλωσε ο Janusz Wojciechowski, Επίτροπος της Ε.Ε. για τη γεωργία, σχολιάζοντας την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των δύο νομοθετικών οργάνων.

Διατηρούν τη μοναδική κληρονομιά και τις παραδόσεις μας και στηρίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο: η αξία ενός προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία είναι, κατά μέσο όρο, διπλάσια από την αξία παρόμοιων προϊόντων χωρίς πιστοποίηση", πρόσθεσε. "Η ενίσχυση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων θα ωφελήσει όλους τους παραγωγούς και τις περιφέρειές μας".

Τα νέα μέτρα θα περιλαμβάνουν την ενίσχυση των ομάδων παραγωγών παρέχοντάς τους περισσότερα δικαιώματα και αναγνώριση, τον περιορισμό του χρόνου που απαιτείται για τον έλεγχο των νέων αιτήσεων καταχώρισης ΓΕ σε έξι μήνες και τη βελτίωση της προστασίας των ΓΕ που χρησιμοποιούνται ως συστατικά και σε απευθείας σύνδεση.

Ένας πρακτικός οδηγός για την προστασία των ΓΕ στο Διαδίκτυο που δημοσιεύθηκε φέτος από την Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών Προϊόντων Προέλευσης (AREPO) υπογράμμισε την έλλειψη επαρκούς προστασίας των ονομασιών ΓΕ στον Παγκόσμιο Ιστό.

Ο οδηγός σημείωνε, για παράδειγμα, ότι η κατανομή των ονομάτων τομέα από τον ICANN, τον αμερικανικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του παγκόσμιου συστήματος ονομάτων τομέα, είναι μια ουσιαστικά χαλαρή διαδικασία που αφήνει περιθώρια για την κατάχρηση των ονομασιών προϊόντων ΓΕ της Ευρώπης.

Το διαδίκτυο φαίνεται να είναι σήμερα ο κύριος φορέας οικονομικής ανάπτυξης για όλους τους παράγοντες του αγροτικού κόσμου, ιδίως στους τομείς των γεωγραφικών ενδείξεων", γράφουν οι συντάκτες του οδηγού. "Ωστόσο, το διαδίκτυο είναι επίσης ένας τόπος έκθεσης σε νέους κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να εντοπιστούν σωστά για να προφυλαχθούμε από αυτούς και να αποφύγουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τις γεωγραφικές ενδείξεις, την εικόνα και τη φήμη τους".

Μόλις τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να λάβουν διοικητικά και δικαστικά μέτρα για να αποτρέψουν ή να σταματήσουν την παράνομη χρήση των ονομασιών τροφίμων με ΓΕ στο διαδίκτυο.

Η νέα νομοθεσία αναμένεται επίσης να εφαρμόσει νέες απαιτήσεις για την περαιτέρω προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της καλής μεταχείρισης των ζώων στην παραγωγή τροφίμων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις της Ε.Ε. περιλαμβάνουν τα συστήματα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), τα οποία αποσκοπούν στην πιστοποίηση της ποιότητας, των χαρακτηριστικών και της φήμης των γεωργικών και άλλων προϊόντων διατροφής που συνδέονται με φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές περιοχές.

Επιτρέπουν επίσης στους ευρωπαίους καταναλωτές να διακρίνουν ποιοτικά προϊόντα και στους παραγωγούς να διαθέτουν τα προϊόντα τους αποτελεσματικότερα στην αγορά.

Υπάρχουν περισσότερα από 3.500 ευρωπαϊκά προϊόντα με πιστοποίηση ΠΓΕ ή ΠΟΠ. Αντίθετα, περισσότερες από 1.500 γεωγραφικές ενδείξεις παγκοσμίως προστατεύονται στην Ε.Ε. από την απομίμηση και την παραχάραξη μέσω διμερών εμπορικών συμφωνιών.

Σε οικονομικούς όρους, τα προϊόντα διατροφής που προστατεύονται από το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) της Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν αξία πωλήσεων περίπου 80 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις