# ΠΓΕ

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων

Ο νέος κανονισμός προστατεύει τις ΓΕ εντός και εκτός διαδικτύου, παρέχει περισσότερα δικαιώματα στους παραγωγούς και απλουστεύει τη διαδικασία καταχώρισης.
Αιτήσεις καταχώρισης ονομασιών ως ΠΓΕ: η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από την προηγηθείσα εκτίμηση των εθνικών αρχών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις καταχώρισης ονομασιών ως ΠΓΕ: η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από την προηγηθείσα εκτίμηση των εθνικών αρχών

Η χρήση διαφορετικών όρων και η διαφορετική προστασία η οποία παρέχεται από ΠΟΠ, αφενός, και από ΠΓΕ, αφετέρου, μπορούν να αποκλείσουν τον εν λόγω κίνδυνο σύγχυσης.