«Δημιουργία Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας»

 
Το εν λόγω σχέδιο νόμου, έρχεται σε συνέχεια της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο και αφορά στην Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, εξειδικεύοντας και επικαιροποιώντας τις λεπτομέρειες του σχεδίου, όπως δημοσιεύθηκε.
 
Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του παρόντος νόμου αναφέρονται στη δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης, ως προς τα στοιχεία ενεργητικού, ανθρώπινου δυναμικού και πελατειακής βάσεως, ανώνυμης εταιρείας ηλεκτρισμού, η οποία θα δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η δημιουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης, συνάδει με το ευρωπαϊκό ζητούμενο για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού. Με το εν λόγω νομοσχέδιο, οριστικοποιείται το σχέδιο αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ μέσω συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού για τη δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος της εθνικής οικονομίας, καθώς επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη τόσο στον τομέα των επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, όσο και για τον ίδιο τον τελικό καταναλωτή.
 
Με τη δημιουργία νέας ανταγωνιστικής επιχειρήσεως στον τομέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενθαρρύνονται οι επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και συνακόλουθα η δημιουργία θέσεων εργασίας στον οικείο κλάδο. Επίσης, αυξάνεται η εξωστρέφεια της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ισχυρών διεθνών παικτών στην ελληνική αγορά, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και τελικά τη μείωση των τιμών ενέργειας στον τελικό καταναλωτή.
 
      Ειδικότερα:
 
·       Στο άρθρο 1, προβλέπεται η δημιουργία της νέας καθετοποιημένης εταιρείας, προσδιορίζοντας το παραγωγικό μείγμα, που θα εισφερθεί σε αυτή.
 
·     Στα άρθρα 2 και 3, προσδιορίζεται η διαδικασία εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων που θα αποτελέσουν την περιουσία της νέας εταιρείας και καθορίζεται το περιεχόμενο της σύμβασης απόσχισης της νέας εταιρείας.
 
·     Στο άρθρο 4, προβλέπεται η διαδικασία με την οποία θα γίνει ο υπολογισμός της λογιστικής αξίας (δηλ. το μετοχικό κεφάλαιο) για την ίδρυση της νέας εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενο στο Ν. 2166/1993 (εκτίμηση από ειδική επιτροπή).
 
·     Στα άρθρα 5, 6 και 7, προβλέπονται οι διαδικασίες και το περιεχόμενο της ενημέρωσης των μετόχων της ΔΕΗ και της νέας εταιρείας σε σχέση με την απόσχιση, η ανάγκη Έγκρισης της απόσχισης από τις Γενικές Συνελεύσεις και οι διατυπώσεις δημοσιότητας για την ολοκλήρωση της απόσχισης.
 
·     Στο άρθρο 8, προβλέπεται ότι το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που είχε η ΔΕΗ σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται στη νέα εταιρεία περιέρχεται αυτόματα στη νέα εταιρεία. Περαιτέρω, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι η νέα εταιρεία υπεισέρχεται αυτόματα στη θέση της ΔΕΗ όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις με τους εργαζομένους που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία. Ο προσδιορισμός του εργατικού δυναμικού και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας μεταφοράς γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.
 
·     Στο άρθρο 9, προσδιορίζεται η μεταβίβαση στη νέα εταιρεία μείγματος συμβάσεων προμήθειας με καταναλωτές κατ΄ αναλογία και αντιστοιχία με τη ΔΕΗ (δηλ. αντίστοιχο μείγμα συμβάσεων σε ανάλογο ποσοστό από το σύνολο των πελατών της ΔΕΗ). Οι συμβάσεις αυτές της νέας εταιρείας υπόκεινται στο ίδιο ακριβώς νομικό, θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο με αυτές της ΔΕΗ.
 
·     Στο άρθρο 10, προβλέπεται η ταχεία επίλυση διαφορών που σχετίζονται με τη διαδικασία της απόσχισης προκειμένου να υπάρξει ασφαλές επενδυτικό κλίμα για τη νέα εταιρεία.
 
·     Στο άρθρο 11, ρυθμίζονται θέματα ευθύνης της ΔΕΗ για έννομες σχέσεις οι οποίες περνούν στη νέα εταιρεία (συμβατικές υποχρεώσεις).
 
·     Στο άρθρο 12, περιέχονται ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά με το διοικητικό και λειτουργικό κόστος της διαδικασίας απόσχισης.
             
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 15:00’.
 
 
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις