ΕΕ: Η συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι σημαντική νίκη για την πράσινη μετάβαση

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επί της μεταρρύθμισης του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.  

Η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει την ΕΕ να οικοδομήσει ένα ενεργειακό σύστημα βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας και να προστατεύσει καλύτερα τους καταναλωτές από τις αυξήσεις των τιμών, ενώ θα τους δώσει και τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη μετάβαση. Θα διασφαλίσει τον βιώσιμο και ανεξάρτητο ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο REPowerEU. Η μεταρρύθμιση αυτή, η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο του βιομηχανικού σχεδίου της Πράσινης Συμφωνίας, θα καταστήσει επίσης την ευρωπαϊκή βιομηχανία καθαρότερη και πιο ανταγωνιστική χάρη στην καλύτερη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ανανεώσιμη ενέργεια που δεν προέρχεται από ορυκτές πηγές.  

Η μεταρρύθμιση που συμφωνήθηκε προσωρινά σήμερα από τους συννομοθέτες της ΕΕ περιλαμβάνει αναθεωρήσεις διαφόρων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, ιδίως του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια και του κανονισμού REMIT.  

Αντλώντας διδάγματα από την ενεργειακή κρίση, την οποία προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η συμφωνηθείσα μεταρρύθμιση θα φέρει μεγαλύτερη σταθερότητα των τιμών, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους προμηθευτές, χάρη στην ευρύτερη χρήση μακροπρόθεσμων συμβάσεων για την παραγωγή καθαρής ενέργειας και θα προσφέρει στο σύστημα παραγωγής ενέργειας πιο ευέλικτες, μη βασιζόμενες στα ορυκτά καύσιμα λύσεις, όπως η απόκριση της ζήτησης και η αποθήκευση.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις