Διαβίωση των ζώων: Η Δανία φέρνει νομοσχέδιο με 23 πρωτοβουλίες

Η κυβέρνηση της Δανίας παρουσίασε το σχέδιο «Μαζί για τα ζώα», το οποίο περιλαμβάνει 23 πρωτοβουλίες για την προώθηση της ευημερίας των ζώων, τόσο για τα ζώα συντροφιάς όσο και για τα ζώα παραγωγής. 

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναμένεται να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο της χώρας για ψήφιση.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών του σχεδίου βρίσκονται οι εξής: 

- Χοίροι:

* Προώθηση της μεγαλύτερης επιβίωσης των χοιριδίων και των χοιρομητέρων.

* Αποφυγή κοψίματος της ουράς

* Αναισθησία πριν από τον ευνουχισμό των χοίρων

* Περισσότερη εκπαίδευση των εργαζομένων

- Βόδια

* Προώθηση στους υπαίθριους στάβλους

* Σταδιακή κατάργηση των πάγκων που είναι δεμένα τα ζώα

* Μεγαλύτερος έλεγχος του πόνου κατά την αφαίρεση των κέρατων των μοσχαριών

- Πουλερικά 

* Σχέδιο υποστήριξης για προγενέστερη εξάλειψη των κλωβών σε στρώματα

* Ανίχνευση καταγμάτων στέρνου σε όρνιθες ωοπαραγωγής

* Προώθηση των πουλερικών με βραδύτερη ανάπτυξη και περιορισμός της αγοράς πουλερικών ταχέως αναπτύξεως

* Πρόταση απαγόρευσης των ταχέως αναπτυσσόμενων κοτόπουλων στην Ε.Ε.

- Οριζόντια Μέτρα

* Ενίσχυση της Εθνικής Σφραγίδας για τη προστασία των ζώων

* Αυστηρότερες κυρώσεις για μη συμμόρφωση στην καλή διαβίωση των ζώων.

* Προώθηση καλύτερων μεθόδων ποσοτικού προσδιορισμού των αντιβιοτικών σε ζώα παραγωγής

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις