Διευκόλυνση χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στα Σχέδια Βελτίωσης

Με τη χρήση τραπεζικού δανείου μπορούν να χρηματοδοτήσουν μέρος ή το σύνολο της υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου οι δικαιούχοι των σχεδίων βελτίωσης (δράσης 4.1.5 του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020).

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της δράσης 4.1.5, είναι δυνατή η κατάρτιση πρόσθετης πράξης δανειακής σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος  (μέλους του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ), στην οποία ορίζεται ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου και συμφωνείται ότι ο παραπάνω λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνεται η δημόσια οικονομική στήριξη κατά περίπτωση και δεν μπορεί να μεταβληθεί χωρίς τη συναίνεση της τράπεζας.

Για τη γνωστοποίηση στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ), του  μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού, η πρόσθετη πράξη δανειακής σύμβασης κοινοποιείται στον ΕΦΔ.

Τι προβλέπεται
Κατά την παραλαβή της πρόσθετης πράξης προσδιορίζεται το ποσό, στο οποίο ανέρχεται η διαθέσιμη δημόσια οικονομική στήριξη του δικαιούχου.

Η διαθέσιμη δημόσια οικονομική στήριξη προκύπτει από την εν ισχύ απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου, κατά την παραλαβή της πρόσθετης πράξης, αφαιρουμένων τυχόν ποσών που αφορούν τις αιτήσεις πληρωμής του δικαιούχου, για τις οποίες έχει οριστικοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος της επιτροπής παρακολούθησης, καθώς και ποσών που αφορούν σε εκκρεμείς ή δοθείσες προκαταβολές προς τον δικαιούχο.

Στην περίπτωση που το ποσό της διαθέσιμης δημόσιας οικονομικής στήριξης του δικαιούχου υπολείπεται του ποσού της πρόσθετης πράξης, η πρόσθετη πράξη δεν καταχωρείται στο σχετικό πληροφορικό υποσύστημα της Δράσης 4.1.5 στο www.ependyseis.gr.

Κάθε ΕΦΔ οφείλει να ενημερώνει το πληροφορικό υποσύστημα αυθημερόν και να καταχωρεί τον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου στο σχετικό πεδίο του πληροφορικού συστήματος.

Η δημόσια οικονομική στήριξη πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, αφού συμψηφιστούν τυχόν εκκρεμή ποσά από δοθείσες προκαταβολές και παρακρατηθούν τυχόν ποσά υπέρ δημοσίου ή/και ασφαλιστικών ταμείων.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις