Η κρίση της Ερυθράς Θάλασσας και οι επιπτώσεις της στις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα

 

Η κρίση της Ερυθράς Θάλασσας ασκεί πίεση στη διεθνή διακίνηση εμπορευμάτων και όσον αφορά τον κλάδο ο όγκος φρούτων που αποστέλλονταν από την Αίγυπτο σε άλλες ηπείρους ανακατευθυνθηκαν και κατέληξαν στην Ευρώπη πιέζοντας τις τιμές . Παράλληλα η υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας, λόγω των πολιτικών νομισματικής απελευθέρωσης που απαιτεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει κάνει τα αιγυπτιακά πορτοκάλια ακόμη πιο ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι Αιγύπτιοι κατάφεραν να στείλουν τα φρούτα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τιμές συγκρίσιμες με αυτές της τοπικής αγοράς, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς να έχουν καθοριστεί προηγουμένως τιμές, μια ασυνήθιστη πρακτική στην Ευρώπη. Αυτή η κατάσταση έχει κάνει την τοποθέτηση αιγυπτιακών πορτοκαλιών στα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ φθηνότερη από ποτέ. Ωστόσο, η υποτίμηση του νομίσματος είχε και αρνητικές επιπτώσεις στους ντόπιους παραγωγούς, οι οποίες αντικατοπτρίζονται κυρίως στο αυξημένο κόστος των εισαγόμενων με χαρακτηριστικό τις εισαγωγές μήλων από την Χώρα μας .

Τα πορτοκάλια και οι φράουλες που φτάνουν στην Ε.Ε. πρέπει να πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Είναι γνωστό ότι τα φρούτα καλλιεργούνται ανάλογα με την αγορά προορισμού , επειδή δεν έχουν όλες οι χώρες τα ίδια ΑΟΚ ή δεν επιτρέπουν τις ίδιες δραστικές ουσίες, χρειάζονται αυξημένοι έλεγχοι στα εισαγόμενα στην Ε.Ε. φρούτα και λαχανικά.

Συνεχίσθηκαν οι εξαγωγές φράουλας και από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 48.200 τόνους αυξημένες +10,3% έναντι 43.700 τόνων το αντίστοιχο διάστημα 2023 με την ζήτηση σταθερά ανοδική.

Η Ομάδα Επαφής Φράουλας της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, που αποτελείται από εκπροσώπους των ενώσεων παραγωγών και εξαγωγέων,  επέλεξε αποφασιστικά την τεχνολογική καινοτομία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που επηρεάζει άμεσα όλες τις φάσεις παραγωγής κόκκινων φρούτων, στη συνάντηση στις 4 & 5 Απριλίου στην Πορτογαλία. Δυστυχώς η Χώρα μας απουσιάζει από όλες τις υφιστάμενες Ομάδες επαφής για τα φρούτα & λαχανικά.

Οι ευρωπαίοι παραγωγοί συμφώνησαν να απαιτήσουν μεγαλύτερη συμμετοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους έχουν πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές υπό τους ίδιους όρους με εκείνα από τρίτες χώρες. Υπό αυτή την έννοια, εξήγησαν ότι η αύξηση του κόστους παραγωγής, οι κλιματικές αντιξοότητες και οι απαιτήσεις των κοινοτικών και τοπικών φυτοϋγειονομικών κανονισμών, που δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν οι τρίτες χώρες, προκαλούν ανισορροπίες στις κύριες αγορές φράουλας. επικερδής.

Οι εξαγωγές τοματών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 16.400 τόνους έναντι 19.300 τόνων το αντίστοιχο διάστημα 2023 μειωμένες κατά -15,2% και συνεχίζονται με χαμηλούς ρυθμούς οι εξαγωγές μήλων και από 1/9/23-12/4/24 η εξαγωγή τους ανέρχεται σε 30.686 έναντι 59.588 τόνων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο Αυτή η μειωμένη ροή των εξαγωγών σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα αυξημένες εισαγωγές μήλων με το ίδιο χρονικό διάστημα δημιουργεί ερωτήματα η τυχόν ελληνοποίησή τους για την διάθεση τους στην εγχώρια αγορά & σε περιπτώσεις εξαγωγής εφιστάται αφενός να αναγράφεται η χώρα καταγωγής τους και να συνοδεύονται από αναλύσεις τους για υπολείμματα φυτοφαρμάκων. 

Οι εξαγωγές αγγουριών 1/9/23-12/4/24 ανέρχονται σε 61.797.τ. έναντι 58.217.την περίοδο 2022/23  καταγράφοντας άνοδο 5,3%.

Καταγράφεται μειωμένη ροή εξαγωγής πορτοκαλιών με 250.047 τόνους -15,69% έναντι 296.437 τ. και μανταρινιών με 134.808 τόνους -12,4% έναντι 153.965 τ. την περίοδο 2022/23 δεδομένου  ότι τα αιγυπτιακά πορτοκάλια έχουν κατακλύσει τις καταναλωτικές αγορές ακόμη και τις βαλκανικές στην δε Χώρα μας από την αρχή του χρόνου έχουν εισαχθεί 1.250 περ. τόνοι εκ των οποίων οι 1.150 από Αίγυπτο και το διάστημα από 1/1 – 11/4/24 έχουν απορριφθεί κατά την εισαγωγή τους στην Ε.Ε.  33 φορτία φρούτων προερχομένων από την Αίγυπτο εκ των οποίων 14 πορτοκαλιών λόγω υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων με μηδενικές απορρίψεις από την Χώρα μας.

                                                                                                     

Οι εξαγωγές ακτινιδίων από 1/9/2023 έως και 12/4/2024 ανέρχονται σε 179,450 τόνους -5,3% έναντι 189.512 τ. το αντίστοιχο διάστημα 2022/23 με τις  ποσότητες προς Καναδά 7.007 τ. έναντι 6.599 τ., ΗΠΑ 15.699 τ. έναντι 13.703 τ., Ισπανία 28.176 τ. έναντι 27.247 τ. και Ιταλία  26.470 έναντι 19.526 τ. συμπεριλαμβανομένων και φορτίων για βιομηχανική χρήση (προς Ιταλία, κ.α. σε άλλους προορισμούς), Εντύπωση προκαλεί η συνέχιση εισαγωγής ακτινιδίων και την ανασκοπούμενη εβδομάδα ήτοι να έχουν εισαχθεί 2.227 τόνοι εκ των οποίων 727 τ. προέλευσης Ιράν και 785 τ. Τουρκίας (προέλευσης Ιραν;).

Συνεχίσθηκαν και την ανασκοπούμενη εβδομάδα οι φορτώσεις ακτινιδίων με προορισμό την Βραζιλία ανερχόμενες σε 8.697 τόνους αλλά επαληθεύεται η πρόβλεψη για ελαχιστοποίηση των εξαγωγών μας μετά την είσοδο του Ιράν στην Ινδία καταγράφοντας τις σε 4.330 τόνους -εκ των οποίων οι 3.123 τόνοι από Πέλλα- έναντι 19.668 πέρσι.

 

Βάσει των αναφερομένων φορτίων – ποσοτήτων διακινουμένων φρούτων και λαχανικών ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες η αύξηση και εντατικοποίηση των ελέγχων προς κάλυψη ικανοποιητικού αντιπροσωπευτικού ποσοστού σε σχέση με τις διακινούμενες ποσότητες, στις περιφέρειες παραγωγής και στα σημεία εξόδου της χώρας για τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των διακινουμένων-εξαγομένων προϊόντων μας προς αποφυγή δυσφήμησης των προϊόντων μας και κυρίως από την μη τυποποίηση-συσκευασία σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς τυποποίησης που παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα όσο και της τύχης – μη ελληνοποίησης- των εισαχθέντων ακτινιδίων από το Ιράν και πορτοκαλιών από Αίγυπτο.

«Εκτιμάται ότι η αποφυγή της διαδρομής Ερυθράς θάλασσας μέσω Σουέζ έχει επιβαρύνει τις εξαγωγές ακτινιδίων μας προς την Ασία, με αύξηση του κόστους μεταφοράς και του χρόνου παράδοσης με επί πλέον 10-12 ημέρες αλλά και το κόστος μεταφοράς προς άλλους υπερπόντιους προορισμούς».

Στόχος μας οφείλει να είναι η εκμετάλλευση  της μείωσης της παραγωγής της Ιταλίας και Ισπανίας για διεύρυνση του πελατολογίου των προϊόντων μας με ταυτοποίηση της προέλευσης τους τυποποίηση και ποιότητα και όχι η  διακίνηση πρώτης ύλης (χωρίς μετασυλλεκτική προστιθέμενη αξία) στο ιταλικό-ισπανικό εξαγωγικό εμπόριο για διατήρηση της παρουσίας του στα ράφια των λιανικών καταναλωτικών αγορών.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις