Ο παράγοντας έδαφος και η πρόκληση της βιωσιμότητας στις ευρωπαϊκές γεωργικές πολιτικές

Η απόφαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen τον Φεβρουάριο να αποσύρει τον νόμο SUR για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, που αποσκοπούσε στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% και στην απαγόρευση των πιο θανατηφόρων φυτοφαρμάκων έως το 2030, θεωρήθηκε από τον βιολογικό τομέα ως μια χαμένη ευκαιρία. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης των αναγκών και των προοπτικών των παραγωγών γεωργικών προϊόντων στη συζήτηση, είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην ευελιξία κατά τον αναπροσανατολισμό της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ. 

Η αποδυνάμωση των πολιτικών που προωθούν τη μείωση των φυτοφαρμάκων και τη βιώσιμη γεωργία απειλεί την υγεία του εδάφους και, με τη σειρά της, την ανθεκτικότητα στο κλίμα και τη γεωργική παραγωγικότητα.

Το ψήφισμα αυτό ήρθε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του πλαισίου Farm to Fork, μετά από εβδομάδες διαμαρτυριών από αγρότες που δεν είναι ικανοποιημένοι με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της ΕΕ. 

Αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή πιο βιώσιμων πολιτικών ήταν, για πολλούς, μια χαμένη ευκαιρία για την πρόοδο της ευρωπαϊκής γεωργίας, ειδικά σε μια εποχή που η ανάγκη για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές δεν ήταν ποτέ πιο εμφανής.

Στο σημερινό σενάριο της κλιματικής αλλαγής, η διαχείριση των φυσικών μας πόρων έχει αποκτήσει πρωτοφανή επείγοντα χαρακτήρα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το έδαφος είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος που συντηρεί τη ζωή στον πλανήτη μας. 

Οι διαβρωτικές πολιτικές που προωθούν τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και την υιοθέτηση πιο βιώσιμων γεωργικών πρακτικών θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία του εδάφους και, κατά συνέπεια, την ανθεκτικότητα στο κλίμα και τη γεωργική παραγωγικότητα. 

Από τη μία πλευρά, η υγεία του εδάφους είναι απαραίτητη για τη γεωργική παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα της χρήσης του νερού και την ανθεκτικότητα στις ασθένειες και τα παράσιτα. 

Από την άλλη πλευρά, η χρήση χημικών επηρεάζει την ικανότητα του εδάφους να λειτουργεί ως αποθήκη άνθρακα, επιδεινώνοντας έτσι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να συνοδεύσουμε και να υποστηρίξουμε τους γεωργούς, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στη μετάβαση σε πρακτικές που προωθούν την ανθεκτικότητα του εδάφους. 

Ομοίως, είναι ζωτικής σημασίας να επανεξεταστούν οι πολιτικές που παρέχουν κίνητρα για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και ταυτόχρονα να επενδυθούν στην έρευνα και σε νομοθετικά εργαλεία για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας καταχώρισης, διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη ανάπτυξη λύσεων βιολογικού ελέγχου.

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε να επανεξετάσει και να διατηρήσει ανοικτή τη συζήτηση για την αναπροσαρμογή και την ευθυγράμμιση της γεωργικής της πολιτικής με τους στόχους της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενσωματώνοντας τις ανάγκες και τις προοπτικές των παραγωγών γεωργικών προϊόντων. 

Υποστηρίζουμε αυτό το όραμα, υπενθυμίζοντας ότι είναι απαραίτητη μια αλλαγή στη διαχείριση των γεωργικών πρακτικών, με την υγεία του εδάφους να αποτελεί την καλύτερη επένδυση για την ασφάλεια των τροφίμων και τη μελλοντική μας ευημερία. 

Η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των οικοσυστημάτων είναι στενά συνδεδεμένη μεταξύ τους και για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να συνεργαστούν από κοινού για να επιτύχουν αυτό που κανένας τομέας δεν μπορεί να επιτύχει μόνος του. 

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία για τη διερεύνηση των πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για την επίτευξη βιώσιμης και ανθεκτικής γεωργίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την κερδοφορία των παραγωγών και τη διατήρηση των μακροπρόθεσμων στόχων για το 2050.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις