Νέο κρούσμα αφρικανικής πανώλης χοίρων στη Θεσσαλονίκη

Νέο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντοπίστηκε σε εκμετάλλευση με οικόσιτους χοίρους στην Μ.Ε Θεσσαλονίκης, θέτοντας τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και τις κτηνιατρικές αρχές της χώρας σε επαγρύπνηση.

Ειδικότερα, στις 29.05.2024 επιβεβαιώθηκε από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, για την Αφρικανική Πανώλη του Χοίρου (ΑΠΧ) (Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών-Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων) μία εστία της νόσου σε οικόσιτους χοίρους που αφορά αγελαία εκτροφή, στην τοπική κοινότητα Νικοπόλεως, του Δήμου Λαγκαδά, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στη συγκεκριμένη χοιροτροφική εκμετάλλευση πραγματοποιήθηκε προληπτική θανάτωση όλων των χοίρων στις 23. Η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται στην Απαγορευμένη Ζώνη III (Εικόνα 1), και αποτελείται από 103 χοίρους (1 κάπρος, 15 χοιρομητέρες και 87 παχυνόμενα χοιρίδια).

Η εστία της νόσου σε κατοικίδιους χοίρους αφορά αγελαία εκτροφή, στην τοπική κοινότητα Νικοπόλεως, του Δήμου Λαγκαδά, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου, εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για την πιστή εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων

Μέτρα στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης
Μετά την επιβεβαίωση κρούσματος  ΑΠΧ σε κατοικίδιους χοίρους  οριοθετούνται Ζώνη Προστασίας ελάχιστης ακτίνας 3 Km γύρω από την πληγείσα εκμετάλλευση και Ζώνη Επιτήρησης ελάχιστης ακτίνας 10 Km γύρω από την πληγείσα εκμετάλλευση.

Στις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό επισκέψεις από επίσημους κτηνιάτρους στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων, με προτεραιότητα σε αυτές που βρίσκονται στη Ζώνη Προστασίας, κατά τις οποίες διενεργούνται :

απογραφή του ζωικού κεφαλαίου,
iέλεγχος εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας
κλινική εξέταση των χοίρων,
συλλογή δειγμάτων για εργαστηριακή εξέταση εάν απαιτείται.
Μετακινήσεις χοροειδών που διατηρούνται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης προς άμεση σφαγή
Ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί  όροι και προϋποθέσεις, για την χορήγηση παρεκκλίσεων από την απαγόρευση μετακίνησης χοιροειδών από και προς τις εν λόγω ζώνες.‘Έτσι για την πραγματοποίηση κατά παρέκκλιση μετακινήσεων χοιροειδών  από και προς τις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης προς σφαγείο για άμεση σφαγή πρέπει:

i. να έχει ολοκληρωθεί ο προκαταρκτικός καθαρισμός και απολύμανση της μολυσμένης εκτροφής,

ii. να έχουν ολοκληρωθεί οι επισκέψεις τουλάχιστον στη Ζώνη Προστασίας, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή

iii. να έχει προβεί σε εκτίμηση κινδύνων που συνεπάγεται η μετακίνηση αυτή, από την οποία προκύπτει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της ΑΠΧ είναι αμελητέος,

iv. οι μετακινήσεις να πραγματοποιούνται μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών, σε μεγάλη απόσταση από εγκαταστάσεις που εκτρέφονται χοιροειδή και χωρίς εκφόρτωση ή στάση,

v. να έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση σε όλα τα ζώα που διατηρούνται στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των ζώων προς μετακίνηση,

vi. εάν απαιτείται να πραγματοποιείται εργαστηριακή εξέταση των ζώων που διατηρούνται στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που πρόκειται να μετακινηθούν, με αρνητικά αποτελέσματα,

vii. το σφαγείο να έχει ορισθεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή και να βρίσκεται κατά το δυνατό πλησιέστερα στην εκτροφή προέλευσης των ζώων και εντός ή πλησιέστερα στις  Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης,

viii. τα μέσα μεταφοράς να σφραγίζονται

ix. χοιροειδή που προέρχονται από τις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης διατηρούνται και σφάζονται χωριστά ή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, σε σχέση με  άλλα ζώα που προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές ή και εκτός των περιοχών αυτών.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις