# ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη: Πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη: Πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα

Οι  τιμές που κατέγραψαν  οι Σταθμοί Μέτρησης  τον τελευταίο μήνα του 2023 και  το πρώτο  δεκαπενθήμερο του πρώτου μήνα του 2024, είναι πολύ πιο υψηλές  από τις  υπερβάσεις  του  θεσμοθετημένου ορίου για τα αιωρούμενα σωματίδια  που καταγραφόταν  το προηγούμενο διάστημα..
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά

Ο αριθμός των ατόμων, η ειδικότητα, η Υπηρεσία απασχόλησης, η διάρκεια της σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην “Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ 3/2023” του Γ.Ο.Ε.Β.