ΟΠΕΚΕΠΕ.: Συστήνεται επιτροπή "Σφυρί" για αυστηρούς ελέγχους

Με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), συστάθηκε Επιτροπή για την οργάνωση και τον συντονισμό υλοποίησης των απαιτούμενων ελέγχων στο πλαίσιο των Ελέγχων Ποιότητας.

Η Επιτροπή αποτελείται από έμπειρα στελέχη του Οργανισμού από διάφορες Διευθύνσεις, με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 1172/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα:

  • Οργανώσει και συντονίσει τους ελέγχους αξιολόγησης ποιότητας του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS QA), του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS QA) και του Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων με βάση γεωχωρικά στοιχεία (GSA QA), σε ένα συγκεκριμένο δείγμα, σύμφωνα με την μεθοδολογία που έχει εκδοθεί από το JRC και τη DG-AGRI.
  • Διενεργήσει ελέγχους επιλεξιμότητας για κάθε παρέμβαση.
  • Αξιολογήσει το Σύστημα Ελέγχων.

Υπεύθυνη συντονισμού της Επιτροπής ορίζεται η κα. Ηλιάδου Μαρίνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τηλεπισκόπησης & Γεωπληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων.

Το έργο της Επιτροπής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουλίου 2024, με δυνατότητα παράτασης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις