# ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές  ύψους 7.2 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 7.2 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, μέτρο 5.1, γενετικούς πόρους κ.α.