Ηλεκτρονική καταγραφή των γεωργικών ελκυστήρων και των αγροτικών αυτοκινήτων

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε τη σύμβαση και την απόφαση επιχορήγησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την υλοποίηση του έργου για την ηλεκτρονική καταγραφή των γεωργικών ελκυστήρων και αγροτικών αυτοκινήτων των δικαιούχων παραγωγών της χώρας, ύψους 120.000€.

Το σύστημα θα αποτελείται από μια διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή βάσης δεδομένων, η οποία θα συνδεθεί με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), που τηρείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη βάση δεδομένων θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στους γεωργικούς ελκυστήρες και τα αγροτικά αυτοκίνητα και θα διασυνδέονται με τα στοιχεία της γεωργικής εκμετάλλευσης που τηρούνται στο Μ.Α.Α.Ε.  

Το σύστημα αυτό θα αποτελέσει εργαλείο για την αξιολόγηση του υφιστάμενου τρόπου προσδιορισμού της ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου ελέγχου για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου. Η ηλεκτρονική καταγραφή των παραπάνω στοιχείων στο Μ.Α.Α.Ε. θα αποτελέσει εργαλείο για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου και την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την έκδοση βεβαιώσεων.

Όλα τα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα από τους πολίτες και διαθέσιμα για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση από το κοινό και τους λοιπούς φορείς.

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης με αφορμή την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρονικής καταγραφής δήλωσε: «Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλουμε για την ψηφιακή αναβάθμιση του Υπουργείου και των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες, εντάσσεται και η υλοποίηση του έργου για την ηλεκτρονική καταγραφή των γεωργικών ελκυστήρων και αγροτικών αυτοκινήτων των δικαιούχων παραγωγών της χώρας. Το Υπουργείο αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, υλοποιεί δράσεις, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προς τους πολίτες, παραγωγούς, επιχειρηματίες, καταναλωτές στη μορφή του one-stop-shop. Η ηλεκτρονική καταγραφή των μηχανημάτων, η Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (PORTAL) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΥπΑΑΤ καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αγροτικών Ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου, η ψηφιακή καταγραφή όλων τα μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων που έχει ολοκληρώσει το Υπουργείο ως φορέας υλοποίησης, από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχων (ΟΣΔΕ), θα συνδυάζονται και με τον ψηφιακό χάρτη, δηλαδή με τις γεωχωρικές πληροφορίες του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS), πράγμα που θα καταστήσει τα ψηφιακά συστήματα του ΥπΑΑΤ ακόμη πιο χρήσιμα. Το ψηφιακό Υπουργείο e-ΥπΑΑΤ, με στόχο μια αποτελεσματικότερη διοίκηση, αποτελεί στρατηγική επιλογή μας και όλα αυτά τα έργα που υλοποιούνται παράλληλα από το Υπουργείο, εισάγουν τον πρωτογενή τομέα στην ψηφιακή εποχή του 21ου αιώνα».


 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις