# ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Μόνο τα αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές θα κερδίσουν το πράσινο σήμα επένδυσης της ΕΕ
ΟΧΗΜΑΤΑ

Μόνο τα αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές θα κερδίσουν το πράσινο σήμα επένδυσης της ΕΕ

Από τον Ιανουάριο του 2026, όλα τα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη θα πρέπει να εκπέμπουν μηδέν γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο, προκειμένου να θεωρηθούν «βιώσιμα» σύμφωνα με την πράσινη ταξινομία της ΕΕ