Ώθηση της αγοράς καθαρών οχημάτων από την ΕΕ με δεσμευτικούς στόχους στις δημόσιες προμήθειες

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα δεσμευτικούς στόχους για τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στις δημόσιες προμήθειες όλων των κρατών μελών. Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν την ασφάλεια της αγοράς, θα τονώσουν την καινοτομία και θα προωθήσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Τα καθαρά οχήματα θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια της ΕΕ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού.

"Το διακύβευμα είναι μεγάλο: ο αέρας που αναπνέουμε, η κλιματική αλλαγή και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Η προώθηση των καθαρών οχημάτων στις δημόσιες προμήθειες είναι μια από τις πολλές πολιτικές πρωτοβουλίες που θα μας μετατρέψουν σε αυτό που θέλουμε να γίνουμε: παγκόσμιος ηγέτης όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές."Răzvan Cuc, Υπουργός Μεταφορών της Ρουμανίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Η μεταρρύθμιση θέτει ελάχιστους εθνικούς στόχους όσον αφορά την προμήθεια καθαρών ελαφρών (αυτοκινήτων και ημιφορτηγών) και βαρέων (φορτηγών και λεωφορείων) οχημάτων και καθορίζει απλούστερη μέθοδο για τον υπολογισμό τους. Τα μέτρα περιλαμβάνουν δύο διαφορετικές περιόδους αναφοράς, μία που λήγει το 2025 και μία που λήγει το 2030.

Το κείμενο περιλαμβάνει νέο ορισμό για το «καθαρό όχημα». Ο ορισμός του καθαρού ελαφρού οχήματος βασίζεται στα πρότυπα εκπομπών CO2 και προβλέπει μηδενικά όρια εκπομπών CO2 από το 2026 και μετά. Ο ορισμός του καθαρού βαρέος οχήματος βασίζεται στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Επιπλέον, υπάρχουν επιμέρους στόχοι για τα λεωφορεία μηδενικών εκπομπών.

Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων επεκτείνεται ως προς τις καλυπτόμενες πρακτικές δημόσιων προμηθειών. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν επίσης σε ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, όπως τις υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών, τις υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών, τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων.

Οι προηγούμενοι κανόνες της ΕΕ για την προώθηση των καθαρών οχημάτων στις δημόσιες προμήθειες είχαν θεσπιστεί το 2009.

Διαδικασία και επόμενα στάδια

Στις 11 Φεβρουαρίου 2019 επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία μεταξύ της ρουμανικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 18 Απριλίου 2019.

Η οδηγία θα δημοσιευθεί τώρα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της. Τα κράτη μέλη θα έχουν ακολούθως στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να θεσπίσουν εθνικές διατάξεις. Ανά τριετία, θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων. Η πρώτη από τις εκθέσεις αυτές θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 18 Απριλίου 2026.

Οδηγία για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (πλήρες κείμενο)

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις