ΕΕ: Ενισχύει τον ρόλο της ως παγκόσμιου παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για την επιδίωξη της ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο της ως παγκόσμιου παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα. Η ΕΕ εξαρτάται από ασφαλείς, καθαρούς και προστατευμένους ωκεανούς και θάλασσες για κάθε είδους δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτόν, η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί σαφή προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της.

Το Συμβούλιο επισήμανε ότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχουν αυξανόμενες επιπτώσεις για τη διεθνή σταθερότητα, καθώς και μεταξύ άλλων για την ασφάλεια στη θάλασσα και τις θαλάσσιες υποδομές, και απαιτούν επείγουσα συλλογική αντίδραση. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια στη θάλασσα.

Έναντι των αναδυόμενων ανατρεπτικών τεχνολογιών, το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια σε όλους τους θαλάσσιους τομείς και να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα στις κυβερνοεπιθέσεις. Υπό το πρίσμα αυτό, το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι η ασφάλεια στη θάλασσα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του στρατηγικού προσανατολισμού, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Το Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση σχετικά με την ανάπτυξη του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών (CISE) για τον θαλάσσιο τομέα, ζητώντας από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την επέκταση αυτής της πρωτοβουλίας σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ.

Στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται ότι τα πυρομαχικά που απορρίπτονται στη θάλασσα και το μη εκραγέν υλικό συνιστούν υψηλό κίνδυνο για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και τις οικονομικές δραστηριότητες στη θάλασσα και ότι θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω προσοχής.

Επισημαίνεται ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα (EUMSS) και το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης της συμβάλλουν άμεσα στην υλοποίηση της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, του θεματολογίου της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών και άλλων πολιτικών.

Το Συμβούλιο υποστήριξε την ταχεία και πλήρη εφαρμογή του πιλοτικού σχεδίου για την έννοια των συντονισμένων παρουσιών στη θάλασσα (CMP) στον Κόλπο της Γουινέας και δεσμεύεται επίσης να ενισχύσει τις συμπράξεις με διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ και άλλους περιφερειακούς εταίρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ειρηνική χρήση του παγκόσμιου θαλάσσιου τομέα.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ασφάλεια στη θάλασσα έπονται του αναθεωρημένου σχεδίου δράσης του 2018 για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις