# ΘΑΛΑΣΣΑ

Οι 13 δεσμεύσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προστασία των θαλασσών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι 13 δεσμεύσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προστασία των θαλασσών

Επιπρόσθετα, θα ενισχυθεί θεσμικά ο ρόλος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), ενώ άμεση θα είναι η συνεργασία των αρμοδίων με το Λιμενικό Σώμα.
Το Κοινοβούλιο επιπλήττει την Επιτροπή για το σχέδιο απαγόρευσης της αλιείας σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές
ΑΛΙΕΙΑΣ

Το Κοινοβούλιο επιπλήττει την Επιτροπή για το σχέδιο απαγόρευσης της αλιείας σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές

Απαιτείται μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση για την απαγόρευση της κινητής αλιείας βυθού σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές.
Η τοπική στρατηγική για την αλιεία, τη θάλασσα και την υδατοκαλλιέργεια στην αλιευτική ζώνη Νήσων Αττικής και Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η τοπική στρατηγική για την αλιεία, τη θάλασσα και την υδατοκαλλιέργεια στην αλιευτική ζώνη Νήσων Αττικής και Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου

Στόχος του προγράµµατος είναι να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες στους τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Τοπική Στρατηγική για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοπική Στρατηγική για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027

Η Γαλάζια Οικονομία επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες, περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της βιομηχανίας αλλά και της αλόγιστης χρήσης πόρων και γης από τον άνθρωπο.