Ρύπανση από πλοία: «στοπ» στις παράνομες απορρίψεις

Αποτρεπτικής φύσης πρόστιμα για πλοία που ρυπαίνουν στις θάλασσες της ΕΕ, όχι μόνο για πετρελαιοκηλίδες, αλλά και για λύματα και απορρίμματα, ζητούν οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών.

Την Πέμπτη, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ψήφισε για την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ με γνώμονα την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία στις ευρωπαϊκές θάλασσες και να διασφαλιστεί ότι οι δράστες αντιμετωπίζουν πρόστιμα. Στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για την τελική μορφή της νομοθεσίας οι ευρωβουλευτές θα διασφαλίσουν ότι όλα τα διεθνή πρότυπα για την πρόληψη των παράνομων απορρίψεων από πλοία, που αναπτύχθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, θα καταστούν μέρος του δικαίου της ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα ευκολότερα εκτελεστά.


Ευρύτερη απαγόρευση της ρύπανσης από πλοία και αποτελεσματικές κυρώσεις

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν την πρόταση επέκτασης των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ που απαγορεύουν την απόρριψη πετρελαίου και επιβλαβών υγρών ουσιών, ώστε να περιλαμβάνεται η απόρριψη λυμάτων, σκουπιδιών και καταλοίπων καθαρισμού.

Θέλουν ακόμη οι πλοιοκτήτες να φέρουν την ευθύνη για τυχόν περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται από τη ρύπανση, σε περίπτωση που ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα που ευθύνεται για την παράνομη απόρριψη δεν μπορεί πλέον να βρεθεί ή δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της ποινής. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης οι κυβερνήσεις της ΕΕ να αποφύγουν τον καθορισμό μέγιστων ή ελάχιστων κυρώσεων για παραβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα και η αναλογικότητα των κυρώσεων.


Περισσότερες επιτόπιες αυτοψίες

Με βάση τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ δημιουργήθηκε το CleanSeaNet, το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα προειδοποίησης για τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων και σκαφών. Επειδή το σύστημα αυτό δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης των περιστατικών ρύπανσης, οι ευρωβουλευτές στον τομέα των μεταφορών είναι υπέρ της ενθάρρυνσης της μεγαλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα περιστατικά ρύπανσης. Θέλουν επίσης το 50% των προειδοποιήσεων του CleanSeaNet να επαληθεύονται επιτόπου και το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά παράνομων απορρίψεων και, ως εκ τούτου, να μην μπορούν να εντοπιστούν μέχρι τη στιγμή της άφιξης στην τοποθεσία.


Δηλώσεις

«Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ δεν λειτουργούν, διότι εφαρμόζονται ανεπαρκώς από τα κράτη μέλη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι καιρός τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να προστατεύσουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες από τις επιβλαβείς επιπτώσεις των πλοίων που απορρίπτουν παράνομα απόβλητα. Είναι απαραίτητο να εντοπιστούν αποτελεσματικά οι παράνομες απορρίψεις και να καθοριστούν κυρώσεις σε επίπεδα που θα χρησιμεύσουν ως πραγματικό αποτρεπτικό μέσο», δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ, Marian-Jean Marinescu (ΕΛΚ, Ρουμανία).
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις