# ΡΥΠΑΝΣΗ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο χώρος υγειονομικής ταφής της Ζακύνθου παραμένει απειλή για το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο χώρος υγειονομικής ταφής της Ζακύνθου παραμένει απειλή για το περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, έχει ως στόχο να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα.