Μέσα στον Δεκέμβριο και η εξισωτική αποζημίωση

Μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να πληρωθεί η βασική δόση της εξισωτικής αποζημίωσης του 2020, Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνου Μπαγινέτα, η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 256.900.000 ευρώ.

Αυξάνεται το ποσό για το Μέτρο 13 (Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα  Η πληρωμή του μεγαλύτερου ποσοστού της εξισωτικής για το 2020 προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο, κοντά ή μαζί με την πίστωση της β’ δόσης ενιαίας ενίσχυσης 2020, ενώ προς τον Ιούλιο του επόμενου έτους (2021), γίνεται και η τελική εξόφληση της εξισωτικής.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής :

Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές : 181.900.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών: 64.000.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.3 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.: 11.000.000 Ευρώ.

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕ 082/1. Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο Υπομέτρο.

Δείτε αναλυτικά εδώ

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις