«Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»: Πράσινο φως στην πίστωση

 Εγκρίθηκε σύμφωνα με δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η διάθεση πίστωσης ποσού 1.086.542,10 € από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κ.Α.:2017ΣΕ08210060 και τίτλο: «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους της Δράσης.

Από το παραπάνω ποσό (1.086.542,10€), ποσό ύψους 86.542,10€ (ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών) αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της αριθ. 1724/350175/14-12-2020 Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 1.000.000,00 € (ενός εκατομμυρίου ευρώ).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις