# «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

«Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»: Πράσινο φως στην πίστωση
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

«Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»: Πράσινο φως στην πίστωση

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της Πράξης «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με αδιάθετα υπόλοιπα από προηγούμενη έγκριση διάθεσης πίστωσης.