Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας έτους 2018 σε καπνοπαραγωγούς

Απαντώντας στην Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι θεσμικά υπεύθυνος για τον έλεγχο υλοποίησης των δεσμεύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο των Κανονισμών της ΕΕ και των Υπουργικών Αποφάσεων & Εγκυκλίων/Οδηγιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα σε καπνοπαραγωγούς της ποικιλίας «Μπασμάς» των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας και Σερρών στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013) σημειώνεται ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εφάρμοσε το σύνολο των προβλέψεων της αριθμ. 624/172179/11-12-2018 (Β' 5642) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι έλεγχοι που διεξήχθησαν ήταν ακριβείς, αξιόπιστοι και δεν εκκρεμεί καταβολή ενίσχυσης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις