Σμιτ: Για τις παρεμβάσεις του Φράγκου για τη βελτίωση της υγείας των αγροτών
Σμιτ: Για τις παρεμβάσεις του Φράγκου Φραγκούλη για τη βελτίωση της υγείας των αγροτών

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης, έλαβε ενημέρωση από τον Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Νικολά Σμιτ στις παρεμβάσεις του για τη βελτίωση της υγείας των αγροτών. Αν και τονίζεται η μεγάλη σημασία που δίνεται για την ασφάλεια και την υγεία των αγροτών ως εργαζομένων, δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) που δεν καλύπτει βασικές θεραπείες σε αντίθεση με άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι συνεργάζεται στενά με τα Κράτη Μέλη για την προώθηση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (ΑΥΕ). Υπάρχει και λειτουργεί ειδική συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και η επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών εργασίας.

Ο Επίτροπος Σμιτ αναφέρει ότι οι οδηγίες της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία εφαρμόζονται πλήρως στους γεωργούς, εφόσον χαρακτηρίζονται ως εργαζόμενοι. Τα κράτη μέλη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις οδηγίες της ΕΕ και εναπόκειται πρωτίστως στις αρμόδιες εθνικές αρχές να διασφαλίσουν την ορθή επιβολή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία δημοσιεύουν επίσης και προωθούν ενεργά κατευθυντήριες γραμμές, εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό για διάφορους οικονομικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας. Επιπλέον, το νέο στρατηγικό πλαίσιο και η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) περιλαμβάνουν περαιτέρω προώθηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στον γεωργικό τομέα.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος στην Ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει ιδιαίτερη στους φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των αγροτών. Φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα που περιέχουν βλαβερές και τοξικές ουσίες και παθογόνοι μικροοργανισμοί προκαλούν ζωοανθρωπονόσους, ενώ προβλήματα δημιουργεί και η έκθεση σε δονήσεις και θόρυβο από τη χρήση αγροτικών οχημάτων και εργαλείων χειρός. Στις σκληρές αυτές συνθήκες η σημερινή απάντηση του Επιτρόπου Σμιτ περιορίζεται μόνο στις ενωσιακές οδηγίες 98/24/ΕΚ και 2004/37/ΕΚ, χωρίς να γίνεται αναφορά στη σκληρή ελλαδική πραγματικότητα.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής θα συνεχίσει με έντονες παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητώντας χρηματοδοτήσεις και ευρωπαϊκές λύσεις για τους αγρότες.

* Επισυνάπτεται απάντηση του Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Νικολά Σμιτ και η Ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις