ΚΕΟΣΟΕ: Υποχώρηση αποστολών κρασιών το 2019 από Γερμανία και Γαλλία ενώ σε ΗΠΑ, Καναδά αυξήθηκαν οι εξαγωγές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των εξαγωγών οίνου διαχρονικά αλλά και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ανά χώρα με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις Τρίτες Χώρες.

 

Η εικόνα της σύνθεσης των εξαγωγικών μεγεθών το 2019 αντιστρέφεται σε σύγκριση με το 2018 ως προς τα συνολικά ποσοστά επίδοσης μεταξύ ΕΕ και Τρίτων Χωρών, αφού οι εξαγωγές προς ΕΕ μειώθηκαν κατά 16,09% σε ποσότητα και κατά 9,38% σε αξία, ενώ οι συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες αυξήθηκαν κατά 6,31% σε ποσότητα και 10,72% σε αξία. Ατμομηχανή όμως στις εξαγωγές προς την Ε.Ε. παραμένει η Γερμανία, ενώ οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες παρουσιάζουν αυξητική τάση των ποσοτήτων και της αξίας στις κρίσιμες αγορές της Β. Αμερικής.

Ειδικότερα για την Ε.Ε.

Η πρώτη εξάδα των χωρών εξαγωγής ελληνικών οίνων στην Ε.Ε. απορροφά το 89,67% των συνολικών εξαγωγών, για το 2019 και αφορούν κατά σειρά ως προς την αξία τις Γερμανία, Κύπρος, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Κάτω Χώρες.

 

Γερμανία

Επιβράδυνση παρατηρείται στις επιδόσεις της πρώτης εξαγωγικής αγοράς για το ελληνικό κρασί (56,55% των εξαγωγών στην Ε.Ε. και 38,07% παγκόσμια), αφού καταγράφεται μείωση το 2019 έναντι του 2018 σε αξία κατά 4,33% (30.269.602 €/2019 - 31.639.603 €/2018), ενώ μείωση επίσης κατά 5,07% παρουσιάζεται και σε ποσότητα (13.776.885 kg/2019 – 14.512.378 kg/2018). Αύξηση όμως κατά 0,78% της εξαγόμενης μέσης τιμής πώλησης (2,20 €/kg/2019 – 2,18 €/kg/2018) επιφέρει ο συνδυασμός της αξίας προς την ποσότητα το 2019.

Η σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας καταδεικνύει διαχρονική αύξηση των εξαγόμενων ελληνικών οίνων σε αξία κατά 4,54%, μείωση σε ποσότητα κατά 2,94% και σε μέση τιμή πώλησης παραδόσεων οίνων, αύξηση κατά 7,79%.

Η γερμανική θεωρείται η ελκυστικότερη αλλά και η ωριμότερη αγορά στην Ε.Ε. για το ελληνικό κρασί και αξίζει να προσανατολισθούν πόροι για την προβολή του.

 

Κύπρος

Η αγορά της Κύπρου συνεχίζει να αποτελεί έτσι όπως εξελίσσεται σημαντικότατο εξαγωγικό προορισμό για το ελληνικό κρασί, αφού φέτος κατατάσσεται στη δεύτερη θέση σε επίπεδο ΕΕ.

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη των μεγεθών σε αξία των εξαγομένων οίνων στη χώρα αυτή, αφού η μεταβολή του 2019 έναντι του 2018 είναι +8,35%(6.009.435 €/2019 – 5.546.372 €/2018), ενώ η αντίστοιχη μεταβολή (σε αξία) του μέσου όρου 5ετίας ανέρχεται σε 29,46%. Μειωμένη είναι όμως η μέση τιμή πώλησης αποστολών οίνου (-2,90%) σε σχέση με το 2018 (2,67 €/kg/2019 – 2,75 €/kg/2018) η οποία είναι μειωμένη και σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας (-10,42%).

Οι μεταβολές σε ποσότητα εξαγόμενου οίνου σε kg ακολούθησαν σημαντική ανοδική επίσης πορεία το 2019 έναντι του 2018 κατά +11,59% (2.247.543 kg/2019 - 2.014.191 kg/2018), ενώ σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας οι εξαγόμενες ποσότητες οίνου στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 43,46%.

 

Γαλλία

Εντυπωσιακή είναι η μείωση των μεγεθών στην αγορά της Γαλλίας, γεγονός που αιτιολογεί εν μέρει και την μείωση των παραδόσεων οίνου προς χώρες της Ε.Ε.

Οι αποστολές ελληνικών οίνων σε αξία μειώθηκαν κατά (-) 37,25% το 2019 έναντι του 2018 (4.315.149 €/2019 - 6.876.230 €/2018), κατά (-) 49,75% σε ποσότητα (2.137.273 kg/2019 - 4.253.580 kg/2018), ενώ όμως αύξηση παρατηρείται στη μέση τιμή πώλησης οίνων κατά 24,89% (2,02 €/kg 2018 – 1,62 €/kg 2018).

Αντίστοιχη ήταν και η μείωση των μεγεθών σε σύγκριση με την προηγούμενη 5ετία αφού το 2019 σε σύγκριση με την 5ετία 2014 – 2018 παρουσίασαν μείωση της τάξης του 13,38% σε αξία και μείωση επίσης κατά 33,92% σε ποσότητα, όταν όμως η μέση τιμή μονάδος αυξήθηκε κατά 30,47%.

Συνολικά οι χώρες που ακολουθούν τις τρεις πρώτες εξαγωγικές αγορές ανάλογα με την αξία ενδοκοινοτικών παραδόσεων στην Ε.Ε. παρατίθενται στο τέλος του κειμένου.

 Οι δυο πρώτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς), εξαγωγής ελληνικών οίνων σε αξία με εκτός Ε.Ε. προορισμό, δηλαδή με προορισμό τις Τρίτες Χώρες, κατέχουν το 75,26% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες. Αναλυτικότερα:

Η.Π.Α.

Η αγορά με την πιο δυναμική ανάπτυξη παγκόσμια, αλλά και τον πιο έντονο ανταγωνισμό, παρουσιάζει αύξηση του ρυθμού εξαγωγών το 2019, για το ελληνικό κρασί, αιτιολογώντας παράλληλα και την επιλογή της ως χώρα στόχο του οινοποιητικού τομέα της χώρας.

Σημαντική αύξηση κατά 8,76% παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε αξία στις Η.Π.Α. το 2019 έναντι του 2018 (13.346.197 €/2019 - 12.271.418 €/2018).

Ανάλογη αλλά λίγο μικρότερη αύξηση παρουσιάζεται και στις εξαγόμενες ποσότητες οίνων το 2019 έναντι του 2018 κατά 4,6% (2.395.648 kg/2019 - 2.299.932 kg/2018), ενώ εξακολουθεί να αυξάνεται η μέση τιμή πώλησης εξαγόμενων οίνων το 2019 έναντι του 2018 κατά 4,41% (5,57 €/kg/2019 - 5,34 €/kg/2018).

Τα ίδια μεγέθη το 2019 συγκρινόμενα με το μέσο όρο 5ετίας 2014 – 2018 παρουσιάζουν και αυτά αυξητική τάση, που οφείλεται στην συνεχιζόμενη δυναμική των προηγουμένων ετών.

Σε αξία καταγράφεται διαχρονική μέση αύξηση 5ετίας κατά 22,79%, σε ποσότητα αύξηση κατά 8,70% και η αύξηση της μέσης τιμής πώλησης σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας ανέρχεται σε 13,53%.

Αναμφίβολα πρόκειται για την πιο δυναμική (μαζί με τον Καναδά) αγορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ελληνικό κρασί, αφού παρουσιάζει χαρακτηριστικά ώριμης αγοράς, όπου πλέον οι επιδόσεις χαρακτηρίζονται από συνεχή σχεδόν ετήσια αύξηση με ρυθμό άνω του 5%.

Καναδάς

Και ο Καναδάς όπως οι Η.Π.Α. συνεχίζει τις αυξητικές επιδόσεις σε αξία και ποσότητα στις εξαγωγές, το 2019.

Το 2019 παρουσιάζεται σημαντική αύξηση σε αξία εξαγωγών οίνου έναντι του 2018 κατά 10,10% (5.998.889 €/2019 - 5.448.366 €/2018), ενώ αύξηση καταγράφεται και στις εξαγόμενες ποσότητες κατά 6,66% (1.256.704 kg/2019 – 1.178.282 kg/2018). Αύξηση παρουσιάζει και η μέση τιμή πώλησης κατά 3,23% (4,77 €/kg/2019 – 4,62 €/kg/2018).

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η διαχρονική τάση των μεγεθών που προκύπτει μέσω της σύγκρισής τους με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Δηλαδή σε αξία η αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας καταγράφεται στο +28,96%, σε ποσότητα η αύξηση ανέρχεται στο 15,72%, ενώ η μέση τιμή πώλησης έχει αυξηθεί κατά 12,06%.

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Βέλγιο

Κάτω χώρες

 

Τρίτες Χώρες

Ακολουθεί στο τέλος η συνοπτική παρουσίαση ανάλογων μεγεθών στις σημαντικότερες για το ελληνικό κρασί από άποψη αξίας Τρίτες Χώρες:

KINA

ΕΛΒΕΤΙΑ

 

AΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΡΩΣΙΑ

Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε ποσότητα αντιστοιχούν σε ποσοστό στο 11,32% της ελληνικής οινοπαραγωγής του 2018/2019 (283.510 hl έναντι 2.505.400 hl). 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις