# ΚΑΝΑΔΑΣ

Ο Καναδάς θα προσφέρει κίνητρα στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Καναδάς θα προσφέρει κίνητρα στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου

Το μεθάνιο που παράγεται κατά τη διαδικασία πέψης των αγελάδων και απελευθερώνεται στον αέρα όταν οι αγελάδες ρεύονται, είναι γνωστό ως εντερική εκπομπή μεθανίου