Εισαγωγές Οίνου: Αύξηση κατά 14,72% το 2019 έναντι του 2018 και κατά 94,13% έναντι του 2010

Συνεχίζοντας την ενημέρωση από τα επεξεργασμένα από την ΚΕΟΣΟΕ στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παραθέτουμε ανάλυση των εισαγωγών οίνων από την ΕΕ και τις Τρίτες Χώρες.

Πάνω από το ήμισυ της αξίας των εξαγωγών ελληνικού οίνου (79,5 εκ. €/2019) το 2019 ανέρχεται πλέον η αυξημένη αξία εισαγωγών οίνου στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες (48,37 εκ. €).

Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των προσωρινών στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ , στην οποία προβαίνει κατ’ έτος η ΚΕΟΣΟΕ.

 

 

 

 

Σε συνολικό επίπεδο το 2019 καταγράφεται για δεύτερη χρονιά σημαντική αύξηση της αξίας εισαγωγών έναντι του 2018 κατά 14,72% (42.170.461 €/2018 – 48.378.194 €/2019), όταν οι εισαγωγές του 2018 είχαν σημειώσει πάλι αύξηση κατά 13,93% έναντι του 2017.

Οι εισαγωγές οίνου αφορούν κυρίως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, δηλαδή από χώρες της Ε.Ε. από την οποία οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 14,66% (2018: 14,55%) σε αξία (40.947.775 €/2018 – 46.952.550 €/2019), ενώ αύξηση κατά 40,31% παρουσιάζει και η σύγκριση των μεγεθών σε αξία του 2019, με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας 2014 – 2018.

Αύξηση επίσης κατά 16,60% καταγράφεται στις εισαγωγές οίνου από Τρίτες Χώρες σε αξία (1.222.686 €/2018 – 1.425.644 €/2019) η αυξητική τάση των οποίων μονιμοποιείται αφού η σύγκριση του 2019 με το μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας είναι θετική κατά 32,41%.

Όσον αφορά τις ποσότητες οίνων και αυτές αυξήθηκαν σημαντικά το 2019 όσον αφορά τις αποκτήσεις από χώρες της Ε.Ε. κατά 32,35% (16.811 tn/2018 – 22.250 tn/2019) με αντίστοιχη αύξηση κατά 16,88% συγκρίνοντας το 2019 με τον μέσο όρο εισαγωγών της προηγούμενης 5ετίας.

Η σχετικοποίηση των μεγεθών σηματοδοτεί ενδοκοινοτική απόκτηση ανά kg σχετικά φθηνότερου οίνου το 2019.

Πράγματι η μέση τιμή αγοράς οίνων από χώρες της Ε.Ε. ανά kg, μειώθηκε με βάση το 2019 κατά 13,37% (2,44 €/kg/2018 - 2,11 €/kg/2019), γεγονός που οφείλεται στην μείωση της τιμής ανά kg αποκτούμενων οίνων από την Ισπανία, όπως θα αναλυθεί στην παρουσίαση ανά χώρα από την ΚΕΟΣΟΕ.

Αύξηση επίσης κατά 108,33% παρουσιάζουν οι ποσότητες εισαγωγής οίνων από Τρίτες Χώρες (648 tn/2018 - 1350 tn/2019).

Διαχρονικά (σύγκριση 2019 με μέσο όρο τελευταίας 5ετίας) οι ποσότητες εισαγωγής οίνων δείχνουν να αυξάνονται κατακόρυφα από Τρίτες Χώρες (325,47%!!!), ενώ και η μέση τιμή αγοράς οίνων από Τρίτες Χώρες μειώθηκε κατά 44,03% το 2019 έναντι του 2018 (1,89 €/kg 2018 – 1,06 €/kg/2019), αφού όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα οι εισαγωγές από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας εκτινάχθηκαν καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 110,9% σε αξία και 148,78% σε ποσότητα(!!!).

Ομοίως (σύγκριση 2019 με μέσο όρο 5ετίας), η μέση τιμή εισαγόμενων οίνων από Τρίτες Χώρες δείχνει να μειώνονται κατά 73,45%

Να τονισθεί ότι παρά την αύξηση της αξίας εισαγωγών οίνου το 2018 το εμπορικό ισοζύγιο οίνου για τη χώρα μας παραμένει θετικό, ενώ οι μεταβολές στις εισαγωγές από Τρίτες Χώρες όσο έντονες κι αν είναι αφορούν σε απόλυτες τιμές μικρές σχετικά ποσότητες.

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και οι εισαγωγές οίνου σε ποσότητα το 2019 αντιστοιχούν με το 11,76% των παραγόμενων στην Ελλάδα οίνων, ενώ αντίστοιχα οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις και οι εξαγωγές οίνου, αντιστοιχούν στο 13,70% της ελληνικής οινοπαραγωγής.

Η κατάταξη των χωρών που αποστέλλουν ή εξάγουν οίνους στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε. ή Τρίτες Χώρες με κριτήριο την αξία είναι η ακόλουθη:

Μεγαλύτερες ποσότητες κρασιού εισάγονται πλέον στην Ελλάδα από Γαλλία, και Ισπανία, σημαντική μείωση τιμών από Ισπανία

Η μείωση της προσφοράς οίνου (και της παραγωγής) εξαιτίας των αντίξοων καιρικών συνθηκών το 2019, στη χώρα μας είναι προφανώς μία από τις αίτιες αύξησης των αγορών οίνων εκ μέρους της Ελλάδας, από τις κύριες χώρες της Ε.Ε γεγονός που παρατηρήθηκε και στην περσινή χρονιά. Η ενίσχυση αυτής της διαπίστωσης συνεπικουρείται από τη δραστική αύξηση των ποσοτήτων απόκτησης οίνων από την Γαλλία, η οποία αποστέλλει στη χώρα μας κατά κανόνα εμφιαλωμένους οίνους υψηλής τιμής σύμφωνα με τις αναλύσεις των μεγεθών στην οποία προέβη η ΚΕΟΣΟΕ με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (excel εισαγωγών).

Αναλυτικότερα ανά χώρα απόκτησης οίνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση η εικόνα είναι η εξής:

Γαλλία

Η Γαλλία κατατάσσεται ως η πρώτη χώρα ενδοκοινοτικής απόκτησης οίνων από την Ελλάδα σε αξία και ποσότητα και καταγράφει αύξηση των παραδόσεων της στην Ελλάδα κατά 14,97% (17.498.080 €/2018 – 20.117.251 €/2019) όταν και το 2018 σε σύγκριση με το 2017, η αύξηση ανήλθε στο 22,59%. Συνεπώς τις δυο τελευταίες χρονιές οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από Γαλλία, αυξήθηκαν κατά 40,95%(!!!). Η αυξητική τάση της αξίας επιβεβαιώνεται και από τη μεταβολή του δείκτη που προκύπτει από τη σύγκριση της αξίας του 2019 με το μέσο όρο 5ετίας σε αξία, ο οποίος έχει αυξηθεί στο 54,34%.

Το ίδιο θετικά κινείται και το μέγεθος της ενδοκοινοτικής απόκτησης οίνων από τη Γαλλία με κριτήριο τις ποσότητες. Αύξηση κατά 14,15% καταγράφουν οι ποσότητες οίνων που αποστέλλονται από την Γαλλία προς την Ελλάδα (1.365.201 kg/2018 - 1.558.425 kg/2019), ποσότητες οι οποίες συγκρινόμενες με το μέσο όρο 5ετίας καταγράφουν αύξηση (29,42%).

Εντυπωσιακή είναι όμως η σταθεροποίηση με αυξητικές τάσεις της μέσης τιμής αγοράς οίνων από Γαλλία το 2019 έναντι του 2018 αύξηση η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,71% (12,82 €kg/2018 - 12,91 €/kg/2019) η οποία μονιμοποιείται και ως τάση, αφού η σύγκριση του 2018 με το μέσο όρο 5ετίας καταγράφει σταθερή αύξηση κατά 16,91%.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει μια μονιμότερη μετατόπιση ενδοκοινοτικής απόκτησης σε ακριβότερους γαλλικούς οίνους στην χώρα μας, για μια συγκεκριμένη μερίδα καταναλωτών.

 

 

Ιταλία

Πρωταθλήτρια εδώ και δεκαετίες η Ιταλία ως προς τον όγκο των οίνων που παραδίδονται στην Ελλάδα, αφού αποστέλλει κάθε χρόνο πάνω από το 50% των οίνων που αποκτούνται από χώρες της Ε.Ε.

Το 2019 κατεγράφη ανεπαίσθητη αύξηση των παραδόσεων οίνων από Ιταλία κατά 0,43% σε αξία (16.749.826 €/2018 – 16.678.226 €/2019), μια σταθερότητα σε αξία που δείχνει να μονιμοποιείται την τελευταία 5ετία (σύγκριση με μέσο όρο 5ετίας) στο +30,88%.

Παρά την αύξηση σε αξία, οι ποσότητες οίνου που παραδόθηκαν στην Ελλάδα μειώθηκαν σχετικά το 2019 έναντι του 2018 κατά 3,45% (11.839.740 kg/2019 - 12.262.493 kg/2018) με την Ιταλία να έχει αυξήσει τις ποσότητες προς την Ελλάδα την τελευταία 5ετία σε ποσοστό της τάξης του +6,49%.

Επακόλουθο αυτών των μεταβολών είναι η αύξηση της μέσης τιμής αγοράς οίνων από Ιταλία κατά 3,13% (1,41 €/kg/2019 – 1,37 €/kg/2018), τιμή που είναι αυξημένη σε σχέση με το επίπεδο των προηγούμενων ετών, κατά 22,05% (Μ.Ο. 5ετίας).

Είναι προφανές ότι το ύψος της μέσης τιμής αγοράς οίνου από Ιταλία, παραπέμπει στην αγορά χύμα οίνων και κατ’ επέκταση το ερώτημα που γεννάται είναι, με ποιον τρόπο διατίθενται στην ελληνική αγορά οι οίνοι αυτοί. Είναι τουλάχιστον απαραίτητο, να πραγματοποιηθούν έλεγχοι για την σήμανση κατά την διακίνηση των οίνων αυτών οι οποίοι, υπάρχουν υπόνοιες ότι διακινούνται ως ελληνικοί.

 

 

 

Ισπανία

Ανάκαμψη μετά από την θεαματική πτώση (-31,36%) του 2017 καταγράφεται στις ισπανικές αποστολές οίνων προς την Ελλάδα το 2019 έναντι του 2018. Σε αξία το ποσοστό αυξάνεται κατά 39,61% (!!!) (3.559.801 €/2019 – 2.549.844 €/2018) και σε ποσότητα κατά 100,62% (!!!) (3.636.284 kg/2019 – 1.812.529 kg/2018).

Η μέση τιμή αγοράς Ισπανικών οίνων μειώθηκε κατά 30,41% (0,98 €/kg/2019 – 1,41 €/kg/2018), τιμή που παραπέμπει στην αγορά χύδην οίνων και ανταγωνίζεται ευθέως τους ιταλικούς οίνους.

Η ισπανική αγορά κατά την περίοδο 2012 – 2019 αποτέλεσε τον μόνιμο (μαζί με την Ιταλία) τροφοδότη της ελληνικής αγοράς με χύμα οίνους με τιμές ανταγωνιστικότερες των παραγόμενων ελληνικών οίνων.

Το ίδιο ερώτημα γεννάται και για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις οίνων από Ισπανία, ως προς τη σήμανση δηλαδή, κατά την εμπορία τους.

 

 

 

Τρίτες Χώρες

Γενικά οι εισαγωγές οίνων από Τρίτες Χώρες αποτελούν και αποτελούσαν αμελητέα αξία και ποσότητα.

Ουσιαστικά πρόκειται για οίνους που βρίσκει ο καταναλωτής στα ράφια μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ, οι ποσότητες των οποίων συνολικά ανέρχονται σε 1.100.000 lt περίπου και η αξία τους σε 1.078.053 €.

Αναφέρθηκαν προηγουμένως τα μεγέθη κατακόρυφης αύξησης της αξίας (+110,09%) και της ποσότητας (+148,78%) εισαγωγής οίνων από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, όμως ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη μέση τιμή εισαγωγής οίνου από τη χώρα αυτή, που το 2019 ανήλθε στα 0,33 €/kg έναντι 0,38 €/kg το 2018.

Μπορεί να έχουμε τις όποιες αντιρρήσεις για το θέμα της συμφωνίας με τη χώρα αυτή, αλλά το κρασί της το καταναλώνουμε έστω κι αν δεν το γνωρίζουμε.

Γενικότερα αν και το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει θετικό, θα έπρεπε να μας προβληματίσουν οι συνεχείς αυξήσεις των μεγεθών εισαγωγών οίνου που σε μια δεκαετία έχουν αυξηθεί κατά 94,13%.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις