Υποβολή  αιτήσεων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 132

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» του ΠΑΑ 2007-2013» και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 3/2/2017.  Μετά την λήξη της προθεσμίας, και για διάστημα 25 ημερών (δηλαδή έως και την Τρίτη 28/2/2017) θα θεωρούνται εκπρόθεσμες με μείωση του ποσού κατά 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα. Εντός της παραπάνω προθεσμίας ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί παράταση, ενημερώνοντας εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ σχετικά με την αδυναμία υποβολής αίτησης πληρωμής. Σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης πληρωμής ή αίτησης παράτασης εντός αυτών των προθεσμιών, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις