Παράταση στην διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του ν. 4264/2014, όπως ισχύει, παρατείνεται έως τις 31-03-2017 (ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί) με την 5312/16.1.2017. Έως τότε οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε ισχύ.

Τα δημοτικά συμβούλια των δήμων όλης της χώρας και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, οφείλουν να προβούν έως την 31η-01-2017, στην έκδοση των αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014, όπως ισχύει.

Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-03-2017.

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.

Η σχετική παράταση που δίνεται με την 5312/16.1.2017 για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών, όπως αναφέρει η απόφαση, "κρίνεται απαραίτητη μετά από αιτήματα Δήμων και Περιφερειών για ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκειμένου για να μην τεθούν σε δυσχερή θέση οι ενδιαφερόμενοι. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις, που οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προβεί στην τήρηση των προθεσμιών ενημέρωσης για την έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών ανανέωσης, όπως ορίζεται στην παρ.2, του άρθρου 39, του ν.4264/2014, όπως ισχύει, ήτοι δύο (2) μήνες πριν την λήξη της ημερομηνίας ανανέωσης."

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις