Μικροί οινοπαραγωγοί: Μέχρι και την 31η Μαρτίου η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για την επιστροφή/διαγραφή του ΕΦΚ

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπό στοιχεία Α.1016/2021 «Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την επιστροφή /διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών» κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 333 Β΄ και ισχύει από τη δημοσίευσή της (29/01/2021) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την κοινοποιούμενη απόφαση και ειδικότερα με το άρθρο 1 αυτής παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1116/2020 (Β΄2127) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκειμένου για την υποβολή από τους μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του ν. 2960/2001 της αίτησης – δήλωσης για την επιστροφή / διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, επιβαρύνσεων κρασιού.

Ευνόητο είναι ότι κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της προαναφερόμενης υπό στοιχεία Α.1116/2020 Κ.Υ.Α.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις