Σεμινάριο για τον αγροδιατροφικό τομέα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας, με τίτλο FOCUS, στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στοχεύει στην «ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και Εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου» και υλοποιείται σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια και Αναπτυξιακές από Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου, διοργανώνει σεμινάριογια επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: Φρούτα – Ρόδι – Χυμοί, Ελιά – Ελαιόλαδο, Σταφίδα – Αμπέλι – Οίνος, Γαλακτοκομικά προϊόντα, με τίτλο:

“Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα στον Αγροδιατροφικό τομέα”.

Αυτό, θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, στην Τρίπολη.

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr μπορείτε να δείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες.

Δείτε επίσης