ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: για αποκατάσταση της αδικίας

Η αναγκαστική εκκαθάριση δεν ήταν επιλογή των συνεταιρισμών-Κακώς βεβαιώθηκαν οφειλές σε βάρος προσώπων που δεν είχαν καμία συμμετοχή και ευθύνη στη δημιουργία αυτών των οφειλών.

 

Με επιστολή του προέδρου της Παύλου Σατολιά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Αποστόλου, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ζητά άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να διευθετηθεί επί το δικαιότερο η σύγχυση που έχει προκληθεί με τη βεβαίωση οφειλών σε βάρος προέδρων συνεταιρισμών που υποχρεώθηκαν σε εκκαθάριση, παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα μπορεί να μην ήταν καν στη διοίκηση των εν λόγω συνεταιρισμών όταν δημιουργήθηκαν οι οφειλές.

 

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ένα θέμα που θεωρούμε ότι πρόκειται για μια δίκαιη μεταχείριση, η οποία αφορά στους Προέδρους των αγροτικών συνεταιρισμών.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι διοικούντες νομικά πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ευθύνονται, για τις οφειλές των νομικών αυτών προσώπων προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ, προσωπικά και εις ολόκληρο, μαζί με τα νομικά πρόσωπα (αλληλέγγυος ευθύνη).

Με τον ν. 4015/2011 (άρθρο 19)  ένας μεγάλος αριθμός  Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών τέθηκε σε αναγκαστική εκκαθάριση. Που σημαίνει ότι η εκκαθάριση δεν αποτέλεσε επιλογή των συνεταιρισμών αυτών.

Έτσι, αμέσως μετά την θέση σε εκκαθάριση, βεβαιώθηκαν, σε βάρος των Προέδρων των συνεταιρισμών αυτών, οφειλές προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ, για χρονικά διαστήματα μάλιστα, κατά τα οποία, πολλά από τα πρόσωπα αυτά, δεν ευρίσκοντο στην διοίκηση των συνεταιρισμών, όταν δημιουργήθηκαν οι οφειλές.

Τον Μάρτιο του 2013, η τότε Κυβέρνηση, εκτιμώντας την αναγκαστική μεταβολή (αναγκαστική εκκαθάριση) που ο ίδιος ο νόμος επέφερε, θέσπισε την διάταξη του άρθρου 8 του ν. 4138/2013, σύμφωνα με την οποία αναστέλλοντο, όλες οι αστικές και ποινικές διώξεις, σε βάρος των Προέδρων των αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι είχαν τεθεί σε εκκαθάριση, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθαρίσεως.

Σκοπός της διάταξης, ήταν, να ικανοποιηθεί το Δημόσιο και το ΙΚΑ, από το προϊόν της εκκαθαρίσεως.

Ο τελευταίος συνεταιριστικός νόμος 4384/2016, κατήργησε την άνω διάταξη, για αναιτιολόγητους λόγους. Το μεσοδιάστημα δε έως σήμερα δεν έγιναν ενέργειες ώστε να διενεργηθούν έλεγχοι και να αποδειχθεί εάν κάποιοι εκ των εμπλεκομένων είχαν πραγματικά ευθύνες για τις οποίες διώκονται και παράλληλα υπάρχει μια παρατεταμένη υποσχεσιολογία ότι θα διευθετηθεί το θέμα είτε με κατάθεση νέας τροπολογίας ή με γενικότερη ρύθμιση που αφορά όλες τις επιχειρήσεις.

Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ότι ταλαιπωρούνται κατά την εκτίμησή μας 2000 φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις λόγω του ότι δεν λαμβάνουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα οπότε δεν εισπράττουν έσοδα(π.χ από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, προγράμματα κτλ) συσσωρεύοντας χρέη προς Δου (φόρος-ΦΠΑ) ΕΦΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές) κλπ τα οποία έχουν υπέρογκες προσαυξήσεις δυσχεραίνοντας την οικονομική κατάσταση των εμπλεκόμενων.

Πέραν των παραπάνω αλλά και επειδή κλείνει η περίοδος αποπληρωμής επενδυτικών προγραμμάτων με τις «τελικές» πληρωμές κρίνεται απαραίτητο να διευθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα διότι κινδυνεύουν με ανεπανόρθωτη βλάβη όσοι έχουν σε εξέλιξη τέτοια προγράμματα (π.χ σχέδια βελτίωσης) και βέβαια δεν θα απορροφηθούν κοινοτικοί πόροι που έχει ανάγκη η εθνική οικονομία.

Αναμένουμε άμεση ανταπόκρισή σας διότι το θέμα είναι επείγον.     

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις