Λιβαδοπονικό συνέδριο στη Λάρισα

Στην Ελλάδα τα δάση καλύπτουν το 20% της δασικής έκτασης, το υπόλοιπο καλύπτεται λιβαδικές εκτάσεις, όπου η βλάστηση είναι χαμηλή με χόρτα και θάμνους και χρησιμοποιείται κυρίως για βόσκηση και τη μελισσοκομία. Άλλωστε, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης με τον μεγαλύτερο αριθμό αιγοπροβάτων. Ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των εκτάσεων αυτών, την σωστή αξιοποίησή τους από τους κτηνοτρόφους και την χαρτογράφησή τους, ώστε να δοθεί και οριστική λύση και στο θέμα της επιλεξιμότητας για τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων θα συζητηθούν στο 9ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο που θα γίνει στη Λάρισα 9-12 Οκτωβρίου.


Πρόγραμμα 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης – Αειφορία και Βιοοικονομία – Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων
Αμφιθέατρο Διοίκησης Επιχειρήσεων & ηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ 9-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Οργανωτική Επιτροπή
Βραχνάκης Μιχάλης Καθηγητής Αντιπρύτανης ΤΕΙ Θεσσαλίας (Πρόεδρος) Ευαγγέλου Χριστάκης Δρ. Δασολόγος, Δασαρχείο Ελασσόνας
Κακούρος Πέτρος Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ (γενικός γραμματέας) Καντάς Δημήτρης Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας
Καρμίρης Ηλίας Ερευνητής Δ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Παπαδόπουλος Σεραφείμ Aν. Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας Παναγιωτίδης Σαμψών, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (ταμίας) Σπύρου Βάσω Αν. Καθηγήτρια ΤΕΙ Θεσσαλίας
Φτίκα Ζωή, Αν. Γενική Διευθύντρια Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και Δασάρχης Ελασσόνας

Επιστημονική Eπιτροπή
Παρίση Ζωή Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ (Πρόεδρος) Αβραάμ Ελένη Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Βραχνάκης Μιχάλης Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος Καθηγητής ΑΠΘ Καρατάσιου Μαρία Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Κυριαζόπουλος Απόστολος Αν. Καθηγητής ΔΠΘ
Μέρου Θεοδώρα Καθηγήτρια ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Παπαχρήστου Θωμάς Ερευνητής Α΄ Διευθυντής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών

Συνδιοργανωτές
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας
ΓΕΩΤΕΕ
ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018
17:30 Προσέλευση – Εγγραφή συνέδρων
Προεδρείο: Παρίση Ζ., Βραχνάκης Μ
18:30 Χαιρετισμοί – Έναρξη συνεδρίου
19:00 Κεντρική Ομιλία Η εξέλιξη της Λιβαδοπονίας και οι εφαρμογές της στη διαχείριση της βόσκησης Παπαχρήστου Θ.
20:00 Ελαφρύ δείπνο
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου2018
8:30 Εγγραφή συνέδρων Τοποθέτηση των αναρτημένων ανακοινώσεων (Posters)
Ενότητα Ι: Θεσσαλία και κτηνοτροφική παραγωγή
Προεδρείο: Καρατάσιου Μ., Παπαδόπουλος Σ.
9:30 Λιβάδια και βόσκηση στο Δήμο Ελασσόνας – παρελθόν – παρόν και μέλλον Ευαγγέλου Χ.Κ., Φτίκα Ζ.I.
10:00 Αποτελέσματα Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης ΠΕ Λάρισας Πλατής Π.Δ., Παπαχρήστου Θ.Γ., Παπαναστάσης Β.Π., Αϊναλής Α.Β., Μελιάδης Ι.Μ., Μαντζανάς Κ.Θ
10:15 Συστήματα εκτροφής της Καραγκούνικης φυλής προβάτων και διαχείριση της βόσκησης PeruchoL., ΧατζηγεωργίουI., LauvieA., MoulinC.H, PaoliJ.C., ΛίγδαΧ
10:30 Διάλειμμα
11:00 Αναρτημένες ανακοινώσεις (Posters) Α΄ Ενότητας
11:30 Βελτίωση λευκού λούπινου για τη δημιουργία νέων ποικιλιών προσαρμοσμένων στις ελληνικες εδαφοκλιματικές συνθήκες Βλαχοστέργιος Δ
11:45Μετανάστες απασχολούμενοι στη βόσκηση των μικρών μηρυκαστι- κών: Αξιολόγηση των πρακτικών τους γνώσεων και ικανοτήτων Ράγκος Α., Nori Μ
12:00 Συζήτηση
13:00 Γεύμα
Ενότητα ΙΙ: Οικολογία λιβαδιών και λειμώνων
Προεδρείο: Μέρου Θ., Σιδηρόπουλου Α
15:00 Συγκριτική αξιολόγηση κλασσικών και νέων ειδών χορτοδοτικών ψυχανθών χειμερινής καλλιέργειας Χατζηγεωργίου Ι., Χατζηγεωργίου Τ., Φορτάτος Ε.
15:30 Κτηνοτροφία, και διαμόρφωση τοπίου στο χρόνο: εξετάζοντας το αρχείο γύρης από τη Σιθωνία (Χαλκιδική) Παναγιωτίδης Σ., Παπαδοπούλου Μ.
15:45 Βιοτική και χωρολογική ανάλυση της οικογένειας Fabaceae του Όλυμπου Γιουρίεβα Β., Ξυστράκης Φ., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ.
16:00 Διάλειμμα
16:30 Αναρτημένες ανακοινώσεις (Posters) Β΄ Ενότητας
17:00 Επίδραση της λίπανσης και της πυκνότητας σποράς στα αυξητικά χαρακτηριστικά του Trifolium subterraneaum Στεφάνου Π., Κυριαζόπουλος Α.Π., Κατσινίκας Δ., Παρίση Ζ.Μ., Αβραάμ Ε.Μ., Μανουσίδης Θ., Κουτρούμπας Σ., Ορφανουδάκης Μ., Κατσινίκας Κ., Μέρου Θ
17:15 Μορφολογία και δομή των φυτοφρακτών σε παραδοσιακά ορεινά αγροτικά συστήματα Τσατσιάδης Ε., Ισπικούδης Ι., Παπαναστάσης Β.Π.
17:30 Συζήτηση
18:30 Τέλος εργασιών πρώτης ημέρας
21:00 Επίσημο Δείπνο
Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018
Ενότητα ΙII: Διαχείριση και βελτίωση λιβαδιών και λειμώνων
Προεδρείο: Κυριαζόπουλος Α., Σκλάβου Π.
9:00 ΔιαχειριστικάΣχέδια Βόσκησης:Η πρόκληση της πρώτης συστηματικής καταγραφής των «βoσκήσιμων γαιών» στην Ελλάδα
Τσιακίρης Ρ., Παπουτσάκης Μ., Καζόγλου Ι., Πλατής, Π.
9:30 Ενσωμάτωση των τύπων οικοτόπων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης Βραχνάκης Μ., Καζόγλου Γ., Φωτιάδης Γ., Χουβαρδάς Δ., Παπαπορφυρίου Π., Νασιάκου Σ., Κώτσιος Λ., Άμπας Β
9:45 Χωρική και χρονική ανάλυση της μετακίνησης βοοειδών στο όρος Καλλίδρομο, της Στερεάς Ελλάδας Ευαγγέλου Χ.Κ., Μαντζανάς Κ., Παπαναστάσης Β.Π., Λυριντζής Γ., Καρέτσος Γ.
10:00 Βελτίωση υγρών λιβαδιών στη λίμνη Κερκίνη Καρμίρης Η., Παπαχρήστου Θ., Πλατής Π., Καζαντζίδης Σ., Ναζηρίδης Θ.
10:15 Διαχρονική καταγραφή και χαρτογράφηση της μεταβολής της βοσκοφόρτωσης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Ποϊραζίδης Κ., Καψάλης Ε., Kret E., Κοράκης Γ., Βασιλάκης Δ.,Σκαρτσή Θ.
10:30 Διάλειμμα
11:00 Αναρτημένες ανακοινώσεις (Posters) Γ΄ Ενότητας
11:30 Συζήτηση
12:00 Στρογγυλή Τράπεζα Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης: Σύνταξη και εφαρμογή Συντονιστές: Παπαχρήστου Θ., Μαντζανάς Κ.
Συζητούν: Προκήρυξη διαχειριστικών μελετών, αμοιβολόγιο Λάμπου Ε., Τσιακίρης Ρ., Λάγκας Θ.Επιστημονικά ζητήματα που προκύπτουν από τη σύνταξη και την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων Πλατής Π., Αϊναλής Α.Διανομή και εξασφάλιση επιλέξιμων βοσκοτόπων Παλάσκας Ν., Κόκουρας Ι.
13:30 Γεύμα
Ενότητα ΙV: Πολλαπλές χρήσεις και υπηρεσίες λιβαδικών οικοσυστημάτων
Προεδρείο: Μπακαλούδης Δ., Καρμίρης Η.
15:00 Χαρτογράφηση των πληρωμών οικοσυστημικών υπηρεσιών στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η περίπτωση των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων της Ελλάδας Παππάς Ι.
15:15 Η προστασία και οι επιπτώσεις της στο τοπίο. Η περίπτωση των καταφύγιων άγριας ζωής «Aετομηλίτσας» και «Mαλουνίου» στην Ήπειρο Παππάς Η., Καρατάσιου Μ., Χουβαρδάς Δ.
15:30 Επίδραση της βόσκησης στη διαμόρφωση της δομής των κοινοτήτων των πτηνών της ψευδαλπικής ζώνης Κοτσώνας Ε., Μπακαλούδης Δ., Βλάχος Χ., Αβραάμ Ε
15:45 Αγροδασολιβαδικά συστήματα ελιάς στο νομό Χαλκιδικής Μαντζανάς Κ., Παπαδημητρίου Μ., Σιδηροπούλου Α., Σκλάβου, Π. Χουβαρδάς Δ
16:00 Η εποχική μετακίνηση των κοπαδιών στον ανατολικό Ψηλορείτη, μια ιστορική αναδρομή. Το παρελθόν παράδειγμα για το μέλλον Αρβανίτης Π., Watkins C., Endfield G.
16:15 Τόσο όμοιες, όμως τόσο διαφορετικές: Παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία δύο ειδών χερσαίων χελωνών Μακρίδου Κ., Θωμά Χ., Μπακαλούδης Δ., Βλάχος Χ.
16:30 Αναρτημένες ανακοινώσεις ( Posters) Δ΄ Ενότητας
17:00 Διάλειμμα
17:30 Συζήτηση
Προεδρείο: Παρίση Ζ., Κακούρος Π.
18:15 Γενική Συζήτηση – Συμπεράσματα
Βράβευση καλύτερης αναρτημένης εργασίας
18:30 Κλείσιμο Συνεδρίου
18:45 Γενική συνέλευση μελών ΕΛΕ
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018
8:30 Εκδρομή συνέδρων στην Ελασσόνα(Υπεύθυνοι εκδρομής: Φτίκα Ζ., Καντάς Δ., Ευαγγέλου Χρ.)

Ενότητες αναρτημένων ανακοινώσεων (Posters)
ENOTHTA Α. Θεσσαλία και κτηνοτροφία
Α. 1 Αναζητώντας τις παραδοσιακές στράτες μετακίνησης των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας Καψάλης Δ., Καρατάσιου Μ.
Α.2 Η κτηνοτροφία ως παράγοντας διαμόρφωσης της χωροταξίας του τοπίου στις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας Σιδηροπούλου Ά., Ισπικούδης Ι., Καψάλης Δ.
Α.3 Έρευνα των διαχρονικών μεταβολών του τοπίου του Κάτω Ολύμπου Ράπτη Δ., Χουβαρδάς Δ., Παρίση Ζ
ENOTHTA Β. Οικολογία λιβαδιών και λειμώνων
Β.1. Μακροχρόνια απουσία βόσκησης σε ορεινά λιβαδικά οικοσυστήματα: Επίδραση στη φυτοποικιλότητα Αβραμίδου Ε., Αβραάμ Ε.Μ.
Β.2. Βιωσιμότητα και φυτρωτική ικανότητα σπερμάτων του ενδημικού είδους Dryas octopetala Βαρσάμης Γ., Καραπατζάκ Ε., Στεφάνου Π., Μέρου Θ.
Β.3. Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης (1984 – 2017) ενός βοσκόμενου κρητικού τοπίου με τη χρήση των δορυφορικών εικόνων Landsat Χουβαρδάς Δ., Καλαϊτζίδης Χ., Καζάκης Γ., Κουράκλη Π., Καρατάσιου Μ.
Β.4 Απόδοση και μακροβιότητα του Trifolium vesiculosum Savi σε δυσμενείς συνθήκεςΦαρφάρας Α., Χατζηγεωργίου Ι., Αβραάμ Ε.Μ., Παρίση Ζ.Μ.
Β.5. Λιβαδικά μεταπολεμικά τοπία Τσιούρη Σ.Α., Ισπικούδης Π.Ι., Τρατσέλα Δ.Μ.
Β.6 Ικανότητα εγκατάστασης δυο πληθυσμών του Αegilops triuncialis σε
σερπεντινικά εδάφη Σαραφίδου Ν., Καρατάσιου Μ.
Β.7 Συγκριτική μελέτη χλωριδικής ποικιλότητας σε Μεσογειακά θαμνολίβαδα με διαφορετικές κλάσεις κάλυψης Παπαδημητρίου Μ., Σκλάβου Π., Μαντζανάς Κ., Παπαναστάσης Β.Π
Β.8 Έρευνα της φυτρωτικής ικανότητας των σπόρων του είδους Albizia julibrissin στο σκοτάδι Παπαγιαννοπούλου Δ., Τσακαλδήμη Μ., Χαριτάκης Δ., Τσιτσώνη Θ
Β.9 Μπορούν τα σύγχρονα φάσματα γύρης να συλλάβουν την ένταση βόσκησης στο περιβάλλον τοπίο; Μαυρίδου Α., Τσακιρίδου Μ., Παναγιωτίδης Σ.
Β.10 Συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου στο φύλλο πληθυσμών φυτών σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης της βλάστησης σε Μεσογειακά λιβαδικά οικοσυστήματα Παπαδημητρίου Μ., Τσουγκράκης Ι., Ζαρόβαλη Μ., Καρακώστα Χ., Τσιούμα Μ., Παπαναστάσης Β.Π.
Β.11 Επίδραση της έντασης της βόσκησης στη βλάστηση εγκαταλειμμένων αγρών στο Βόρειο Έβρο Λεμπέση Α., Μυλωνάκης Ν., Κατσιούλας Σ. Κυριαζόπουλος Α.Π.
Β.12 Εδαφικές ιδιότητες συστάδων καστανιάς (Castanea sativa Mill.) και οξιάς (Fagus sylvatica L.) στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Ζαχαριάκη Έ., Παπαϊωάννου Α., Πιπινής Η.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Διαχείριση και βελτίωση λιβαδιών και λειμώνων
Γ1 Επίδραση της μακροχρόνιας προσθήκης θρεπτικών στοιχείων σε ορισμένες εδαφικές ιδιότητες ορεινού ποολίβαδου Βούλγαρη Ο., Μαμώλος Α., Ντόγας Γ.
Γ.2 Απόψεις των αιγοπροβατοτρόφων της περιφερειακής ενότητας Δράμας για την υφιστάμενη διαχείριση των λιβαδιώνΚατσινίκας Κ., Κατσινίκας Δ., Στεφάνου Π., Λαζαρίδου Β., Ταμπάκης Σ., Μέρου Θ., Κυριαζόπουλος Α.Π.
Γ.3 Εκτίμηση βοσκοϊκανότητας σε αντιπροσωπευτικές βοσκήσιμες γαίες του Δήμου ΠρεσπώνΚαζόγλου I., Πλατής Π., Παπαχρήστου Θ.
Γ.4 Ανόρθωση ποολίβαδων της ψευδαλπικής ζώνης στον Εθνικό Δρυμό Οίτης Μαντζανάς Κ., Ευαγγέλου Χ., Παπαναστάσης Β.Π., Σολωμού Α., Λυριντζής Γ., Ισπικούδης Σ., Ξανθόπουλος Γ., Τσαγκάρη Κ., Καρέτσος Γ.
Γ.5 Παρακολούθηση του τύπου οικοτόπου «Ελληνικά δάση αρκεύθου» (9562*) στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, μετά από δράσεις διατήρησης Φωτιάδης Γ., Βραχνάκης Μ., Κακούρος Π.
Γ.6 Προεκτίμηση αμοιβής για τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης Λάμπου Ε., Αϊναλής Α., Ευαγγέλου Χρ., Πλατής Π.
Γ.7 Συμπεριφορά βόσκησης πρoβάτων στο ορεινό λιβάδι Θεοδωριάνων με τη χρήση τεχνολογίας GPS/GIS Ρούκος Χ., Κουτσούκης Χ., Ακρίδα – Δεμερτζή Κ., Χατζηθεοδωρίδης Φ, Κανδρέλης Σ.
Γ.8 Εποχική διακύμανση της in vitro πεπτικότητας ξυλωδών ειδών που επιλέγονται από αίγες που βόσκουν σε δασολιβαδικό οικοσύστημα ΚατσούληςΓ., Μανουσίδης Θ.,Κυριαζόπουλος Α.Π., ΠαρίσηΖ.Μ.,ΑβραάμΕ.Μ.
Γ.9 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αειφορικής Διαχείρισης των Βοσκοτόπων Οίτης και Καλλίδρομου στο Πλαίσιο του Έργου LIFE11 NAT/GR/1014 “ForOpenForests” Σολωμού Α., Τσαγκάρη Κ., Καρέτσος Γ., Λυριντζή Γ., Μάντακας Γ., Μαντζανάς Κ., Ευαγγέλου Χ., Φυντανή Β., Προύτσο Ν.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Πολλαπλές χρήσεις και υπηρεσίες λιβαδικών οικοσυστημάτων
Δ.1 Δασοπολιτική έρευνα για τη Δασική Υπηρεσία: Αναδιοργάνωση, εποπτεία των δασοκτημόνων και χρήση νέων τεχνολογιών Βάσσιος Δ., Ανδρεοπούλου Ζ.
Δ.2 Παράγοντες του τοπίου που σχετίζονται με την παρουσία δύο περιστερόμορφων ειδών στο νομό Έβρου Θωμά Χ., Μακρίδου Κ., Μπακαλούδης Δ., Βλάχος Χ.
Δ.3 Δυνατότητες και προκλήσεις συγκαλλιέργειας πορτοκαλεώνων στην Ελλάδα: το παράδειγμα της Κρήτης Παντέρα Α., Παπαδόπουλος Α., Φωτιάδης Γ., Δανιήλ Γ., Μαντζανάς Κ., Παπαπορφυρίου Π., Καψάλης Δ., Burgess P.
Δ.4 Εφαρμογή Πολυκριτήριας λήψης αποφάσεων σε θέματα δασικής πολιτικής: αειφορικά δασογεωργικά συστήματα Τσιάρας Σ.
Δ.5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς χορτολιβαδικών εκτάσεων κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης Ντόγας Γ., Βούλγαρη Ο.
Δ.6 Χρήση ενδιαιτημάτων από φυτοφάγα ζώα σε δάσος τραχείας πεύκης (Pinus brutia) 15 έτη μετά από πυρκαγιά Καρμίρης Η
Δ.7 Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα και ο ρόλος τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Οι ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καλφαγιάννη Α., Ανδρεοπούλου Ζ.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις