# ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τα καρποφόρα δέντρα στην υπηρεσία του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Τα καρποφόρα δέντρα στην υπηρεσία του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής

Το LIFE CLIMATREE αποδεικνύει τον σημαντικό, και σε μεγάλο βαθμό αγνοημένο, ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δενδρώδεις καλλιέργειες στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής