# ΑΔΕΙΕΣ

Commission: Οι νέες Άδειες Φύτευσης δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Commission: Οι νέες Άδειες Φύτευσης δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής

Η Commission δεν θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση ούτε της δράσης «Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης» του αμπελώνα, από το μέτρο «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή αμπελώνων».