# ΑΓΟΡΑ

Επίσημη πρώτη για την πρότυπη λαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επίσημη πρώτη για την πρότυπη λαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης

Η Πρότυπη Λαϊκή Αγορά αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να λειτουργούν με τον ίδιο άψογο τρόπο στο επόμενο διάστημα και οι 92 λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης .
 «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού»

Αρχικά για να θεραπευθεί το πρόβλημα είχε προταθεί να δοθεί πρόσβαση σε ιδιώτες (άρα να απαγορευτεί η πρόσβαση στη ΔΕΗ) σε νέα ορυχεία λιγνίτη.