# ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ

Αποζημιώσεις αγροτών από τον ΕΛ.Γ.Α. μετά από επιδρομές αγριογούρουνων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποζημιώσεις αγροτών από τον ΕΛ.Γ.Α. μετά από επιδρομές αγριογούρουνων

Επίσης, το ΥΠΑΑΤ τονίζει «την είσοδο νέων κινδύνων στον ΕΛ.Γ.Α., αλλαγών των Κανονισμών του καθώς και, ενεργοποίηση της πρόσθετης και προαιρετικής ασφάλισης, επιδότηση ασφαλίστρου και άλλες βελτιωτικές κινήσεις».