# ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ

Θέσπιση σημαντικών ρυθμίσεων για την ανάπτυξη και την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισμών
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Θέσπιση σημαντικών ρυθμίσεων για την ανάπτυξη και την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισμών

Μια από τις πιο σημαντικές διαρθρωτικές πολιτικές της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι η υποστήριξη και ενίσχυση των σύγχρονων μορφών οργάνωσης των αγροτών.
 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί με αμπελοοινικό αντικείμενο προς τους συνεταιρισμένους αμπελουργούς
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί με αμπελοοινικό αντικείμενο προς τους συνεταιρισμένους αμπελουργούς

Η μετατροπή αυτή γίνεται με την αυτοδίκαιη εγγραφή όλων των αμπελουργών, οι οποίοι είναι μέλη του συνεταιρισμού μας, δηλαδή όλων των φυσικών προσώπων .