# ΑΙΟΛΙΚΑ

Επτά νέες επενδύσεις Αιολικών Πάρκων
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Επτά νέες επενδύσεις Αιολικών Πάρκων

Η κατασκευή των έργων αυτών θα αποφέρει περίπου 558 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία, ενώ με την έναρξη λειτουργίας τους θα προσφέρουν ετησίως περίπου 1.075 GWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατασκευή 9 μεγάλων Αιολικών σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κατασκευή 9 μεγάλων Αιολικών σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η κατασκευή των έργων αυτών, θα αποφέρει περίπου 262 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία, ενώ με την έναρξη λειτουργίας τους θα προσφέρουν ετησίως περίπου 506 GWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.